• 14 GRU 21

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

  Krosno
  Limit miejsc refundowanych 25

  Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:
  – zajęcia teoretyczne – 495 godz. – REALIZOWANE ZDALNIE ;
  – zajęcia stażowe – 329 godz. realizowanych w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa podkarpackiego – Krosno

  Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:
  – udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat;
  – posiadanie aktualnego Prawa wykonywania zawodu położnej;
  – niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych;
  – uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego – 60 pytań.

  Zakres literatury do testu:
  1. Położnictwo i Ginekologia – repetytorium PZWL W-wa 2010r. pod red. Grzegorza Bręborowicza;
  2. Podstawy pielęgniarstwa t. I,II PZWL Lublin 2017 – B. Ślusarska, D. Zarzycka, A. Majda

  Uczestnik specjalizacji do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego powinien przedstawić zaświadczenia o ukończeniu następującego kursu specjalistycznego:
  1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych lub dyplom specjalisty uzyskany po 2001 roku lub
  dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.
  2. Kurs RKO i RKO noworodka

  Planowany termin realizacji specjalizacji: 30.12.2021 r. -10.05.2023 r.
  W przypadku przystąpienia do specjalizacji pełnopłatnie – koszt: 1925 zł (możliwość wpłat ratalnych)

  Kontakt do organizatora: 727 478 727

  krosno@okppip.pl

  UWAGA!!!

  Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest złożenie PEŁNEGO wniosku w Systemie Monitorowania

  Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

  Nazwa planu w SMK: SS/K/rodzpoł/Krosno/2021