• 29 GRU 21

  Powołanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  Od 1989 roku systematycznie odtwarzane są dawne stowarzyszenia katolickie, nawiązujące do tradycji polskiego życia katolickiego. Stowarzyszenia służą umacnianiu podmiotowości społeczeństwai tworzą podstawy ładu i moralności w zawodzie oraz w społeczeństwie.

  Chcemy zaproponować pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym diecezji rzeszowskiej powołanie oddziału terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, którego celem jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Chcemy spełniać nasze powołanie i oddanie dla drugiego człowieka w duchu miłości chrześcijańskiej.

  Jeśli w swoim życiu osobistym i zawodowym kierujesz się wartościami chrześcijańskimi możesz złożyć akces przynależności do oddziału terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich pod numerem telefonu:

  -(17) 77 884 83 numer telefonu OIPiP w Rzeszowie od poniedziałku do piątku

  w godzinach od 8.30 – 14.30

  -691 778 448 M. Cepielik, od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-21:00
  Więcej informacji o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia, statucie i działalności dowiesz się na

  http://www.kspipp.pl