• 06 KWI 22

  Prośba o 1% dla chorego męża pielęgniarki

  Szanowni Państwo,
  Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% kwoty z podatku od dochodów na rzecz ciężko przewlekle chorego mojego męża Mirosława Boczara.

  Mój mąż Mirosław w 2008 roku doznał wylewu krwi do mózgu wskutek pęknięcia tętniaka głowy. Poważna operacja neurochirurgiczna, kilkumiesięczny pobyt w szpitalu na różnych oddziałach utrzymywały go przy życiu, ale nie przywróciły sprawności. Do tej pory mój mąż porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim, jest niesamodzielny, wymaga całodobowej opieki innych osób, a także stałego leczenia farmakologicznego oraz intensywnej i ciągłej rehabilitacji. Zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne finansowane przez NFZ są bardzo rzadkie i nie zaspakajają nawet w części potrzeb rehabilitacji warunkującej poprawę stanu zdrowia. Z tego powodu zmuszona jestem do kontynuowania we własnym zakresie odpłatnej rehabilitacji zarówno w domu jak i ośrodkach sanatoryjnorehabilitacyjnych. Wydatki na leczenie i rehabilitację przekraczają niestety możliwości finansowe całej rodziny, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla Mirka. Jeżeli Państwo uwzględnilibyście w swoim zeznaniu podatkowym za 2021 rok przekazanie 1% kwoty podatku na cele rehabilitacyjne dla mojego męża będę ogromnie wdzięczna.

  Do mojej prośby dołączam dokument Fundacji Anny Dymnej poświadczający otwarcie konta na rzecz
  Mirosława Boczara zawierający nr KRS0000174486, który wpisuje się w PIT-37 w p. H oraz
  cel szczegółowy (punkt I PIT) wpisać „Mirosław Boczar”.

  Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękuję.
  Marta Boczar

  Dokument.pdf