• 03 CZE 22

  Prośba z Czech o realizację badań ankietowych

  Martin Červený, PhDr., University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Health and Social Sciences, Boreckého 27, 370 11, Ceske Budejovice, Czech republic

  Czeske Budejovice, 02.06.2022

  Szanowna Pani Anita Drążek,
  Przewodnicząca Okręgowej Izby
  Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji badań ankietowych poprzez
  zamieszczenie linku do ankiety w języku polskim na stronie OIPIP w Rzeszowie.
  Jestem słowackim pielęgniarzem, aktualnie realizuję studia doktoranckie w Uniwersytecie
  Południowoczeskim w Czeskich Budejowicach w Czechach. Aktualnie wraz z zespołem
  realizuję projekt GAJU nr 046/2021/S Kompetencje kulturowe pielęgniarek w pielęgniarstwie
  klinicznym i społecznym, którego opiekunem naukowym jest Pani prof. Valerie Tothova.
  Celem tego projektu jest rozpoznanie poziomu kompetencji kulturowych pielęgniarek
  w Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.
  Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłączniedo celów
  naukowych. Na podstawie uzyskanych wyników powstanie propozycja kursu edukacyjnego
  dla pielęgniarek, który podniesie poziom kompetencji kulturowych. Część wyników
  wykorzystam także do przygotowania mojej rozprawy doktorskiej.
  Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc w dystrybucji elektronicznej ankiety wśród polskich
  pielęgniarek.

  Kwestionariusz jest dostępny pod adresem:
  https://kompetencje-kulturowe-pielegniarek.vyplnto.cz/

  Z wyrazami szacunku,
  Martin Cerveny PhDr
  Faculty of Health and Social Sciences
  University of South Bohemia in České Budejovice
  Czech Republic