• 08 MAJA 23

  Studia podyplomowe Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne 2023/2024

  Jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie prowadzenia dochodzeń
  epidemiologicznych, profilaktyki i kontroli zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń związanych
  z opieką zdrowotną oraz nadzoru nad drobnoustrojami wysokolekoopornymi.

  Innowacyjność studiów przejawia się w ich interdyscyplinarnym charakterze oraz dużym nacisku na praktyczny
  aspekt zajęć tj. kształceniu umiejętności określenia epidemiologii badanej populacji, doboru metod
  badawczych, określenia priorytetów i zakresu niezbędnych interwencji. Ponadto uczestnicy od praktycznej
  strony poznają problemy i rozwiązania związane z nadzorem mikrobiologicznym, tj. zasady doboru i pobrania
  materiałów klinicznych i przesiewowych, analizę potrzeb oraz możliwości w zakresie metodologii diagnostyki
  mikrobiologicznej, ograniczenia, wady i zalety badań fenotypowych, genotypowych czy antygenowych.

  Plan studiów: 176 godziny; 30 pkt. ECTS.

  Przedmioty:
  1. Nadzór nad zakażeniami i lekoopornością w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych (58 godz.
  dydaktycznych).
  2. Zarządzanie systemem nadzoru nad zakażeniami i lekoopornością (67 godz. dydaktycznych).
  3. Dochodzenie epidemiologiczne i interwencja w kontroli zakażeń (51 godz. dydaktycznych).
  Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli
  zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu
  z zakresu nadzoru nad zakażeniami, epidemiologii, mikrobiologii, pielęgniarstwa.

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w zakresie:
  1. nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem
  ich lekooporności,
  2. opisu sytuacji epidemiologicznej szpitala i jej analizy, oznaczania i kontroli lekooporności,
  3. wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych
  i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń,
  4. prowadzenia bezpiecznego i skutecznego zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
  5. planowania interwencji i działania w epidemii,
  6. przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
  1. metod i narzędzi służących do wykrywania, kwalifikacji i analizy zakażeń, w tym etiologii
  drobnoustrojowej i jej lekooporności,
  2. metod i narzędzi służących do przygotowania i walidacji koniecznych interwencji, w tym procedur
  z zakresu ochrony personelu, przecięcia dróg transmisji drobnoustrojów, procedur inwazyjnych,
  3. realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł
  informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania
  i profilaktyki i kontroli zakażeń,
  4. metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności
  i rozpoznania stanu epidemii.

  Szczegółowe informacje o studiach dostępne są na stronie internetowej: www.mckp.uj.edu.pl

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4, tel. (12) 34-11-908