• 18 SIE 23

    NRPiP postuluje przywrócenie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia

    Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, powołując się na stanowisko VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,  wystąpiła do ministra zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przywrócenie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w strukturze Ministerstwa Zdrowia.

    „Likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych funkcjonującego na rzecz najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych może świadczyć o braku dostrzegania problemów zawodowych związanych z polskim pielęgniarstwem i położnictwem oraz potrzeby dialogu w sprawnych ich rozwiązywaniu – czytamy w piśmie zaadresowanym do ministra zdrowia. (…) Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych utworzenie Departamentu Pielęgniarek i Położnych miało być również realizacją zobowiązań Polski w związku z ratyfikowaniem konwencji MOP nr 149 z 1977 r. dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego (ratyfikowana przez Polskę 9.10.1980 r. Dz.U. z 1981 r. nr 2, poz. 4)”.

    Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia