• 22 SIE 23

  Stowarzyszenie „UroConti” bada potrzeby pacjentów i opiekunów

  Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb osób z dolegliwościami układu moczowo-płciowego, w tym nietrzymaniem moczu. Badanie ma posłużyć przygotowaniu szczegółowego raportu na temat rzeczywistych potrzeb chorych w zakresie wykorzystywania wyrobów medycznych, w tym środków chłonnych, oraz ich dostępności.

  – Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów, związaną z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tej sferze. W ramach badania chcemy ocenić potrzeby chorych w zakresie wykorzystywania środków chłonnych i innych wyrobów medycznych oraz ich dostępności. Po zakończeniu zbierania ankiet, które potrwa do końca października, zostanie przygotowany raport, który pozwoli nam bardziej zrozumieć rzeczywiste potrzeby pacjentów i ich opiekunów – tłumaczy Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia „UroConti”.

  Kwestionariusz składa się z trzech części, które łącznie zawierają 42 pytania podzielone na trzy obszary tematyczne:
  – podstawowe dane o osobie ankietowanej,
  – zakres realizowanej opieki zdrowotnej w ostatnich 12 miesiącach,
  – ocena stosowanych wyrobów medycznych.

  Anonimowe wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 15 minut. Ankieta jest realizowana we współpracy z firmą HTA Consulting i będzie aktywna do
  31 października 2023 r. Pomysłodawcy ankiety liczą na to, że wypełni ją 5 tys. osób.

  Link do ankiety: https://lime.hta.pl/index.php/318234?token=uFprz5iAqh461sd&newtest=Y