• 25 SIE 23

  Nowa minister zdrowia zapoznała się z postulatami pielęgniarek i położnych

  W czwartek, 24 sierpnia,  prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska spotkała się z nową minister zdrowia Katarzyną Sójką i przekazała postulaty środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które wymagają podjęcia pilnych działań.

  NIPiP domaga się:

  • kontynuacji działań w zakresie utrzymania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach działalności gospodarczej w systemie ochrony zdrowia (wniosek o wydłużenie terminów przejściowych do 31 grudnia 2030r);
  • zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne;
  • nowelizacji przepisów w zakresie określonych współczynników pracy dotyczących wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego oraz doświadczenia zawodowego;
  • określenia kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów i dziedzin kształcenia podyplomowego, oraz wskazania uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych;
  • przywrócenia Departamentu Pielęgniarek i Położnych w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

  postulaty pielęgniarek i położnych