• 30 SIE 23

  Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa opuszczą mury Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

  Na 15 września zaplanowano czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To pierwsza taka uroczystość w historii uczelni. WSIiZ kształci studentów na kierunku licencjackim (studia pierwszego stopnia) od 2020 roku.

  W lipcu 2023 r. dyplomy licencjata odebrało i złożyło ślubowanie 48 absolwentek i absolwentów trzyletnich studiów na kierunku pielęgniarstwo. Fot. Uniwersytet Rzeszowski/Michał Święcicki

  WSIiZ jest siódmą uczelnią na Podkarpaciu, która kształci pielęgniarki i pielęgniarzy. W tym roku mury podkarpackich uczelni (Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu) opuściło prawie 300 absolwentów trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

  W całym kraju kadry pielęgniarskie kształci już 128 uczelni wyższych. “Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” zakłada zwiększanie liczby takich placówek i liczby studentów. WSIiZ otrzymała z budżetu województwa podkarpackiego 80 tys. zł dotacji na rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Kolegium Medycznego poprzez zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia studentów kierunku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który ruszył w marcu 2020 r. Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

  Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce rośnie i wynosi już 54 lata. Tylko w tym roku prawa emerytalne uzyska ponad 8 tys. pielęgniarek i położnych, a w przyszłym ponad 9 tysięcy. Tymczasem dopływ młodych kadr jest wciąż niewystarczający, by zapewnić opiekę pacjentom na odpowiednim poziomie. Spora rzesza młodych pielęgniarek i pielęgniarzy decyduje się na podjęcie lepiej płatnej pracy w krajach Europy Zachodniej.

  oipip