• 07 WRZ 23

    Prezydium NRPiP mówi NIE nierespektowaniu norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

    Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska przesłała minister zdrowia Katarzynie Sójce stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

    „Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec faktu nierespektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Oczekujemy na pilne opracowanie i wdrożenie do realizacji norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nie objętych regulacjami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej” – czytamy w dokumencie przesłanym do Ministerstwa Zdrowia.

    stanowisko.prezydium.naczelnej.rady.pielęgniarek.i.położnych