• 15 WRZ 23

  Pierwsze czepkowanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się w piątek, 15 września, pierwsza w historii tej uczelni uroczystość czepkowania. Dyplomy ukończenia trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo oraz symboliczne czepki odebrało prawie 40 absolwentek i absolwentów.

  „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa i uroczyście przyrzekam sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym, nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice, okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej (…)” – ślubowali absolwenci kierunku Pielęgniarstwo w obecności zgromadzonych gości.

  W uroczystym wręczaniu czepków pielęgniarskich uczestniczyła Barbara Świetlik, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. W okolicznościowym wystąpieniu gratulowała absolwentom ukończenia studiów oraz przyjęcia w poczet pielęgniarek i pielęgniarzy. Słowa podziękowania skierowała też do wykładowców, dyrektorów szpitali, naczelnych pań pielęgniarek i wszystkich, którzy przyczynili się do przekazania młodym ludziom wiedzy i umiejętności.

  WSIiZ jest siódmą uczelnią na Podkarpaciu, która kształci pielęgniarki i pielęgniarzy. W tym roku mury podkarpackich uczelni (WSIiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu) opuściło ponad 300 absolwentów trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

  Fot. WSIiZ