• 02 LIS 23

    Wypowiedz się w ankiecie dotyczącej kompetencji cyfrowych personelu medycznego

    Prof. Beata Dobrowolska, kierownik Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprasza personel medyczny oraz pracowników administracji placówek ochrony zdrowia do udziału w badaniu dot. „Kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia”.

    Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie ok. 12 minut. Celem badania jest określenie potrzeb pracowników ochrony zdrowia w zakresie kompetencji cyfrowych oraz opracowanie programów szkoleniowych w tym zakresie.