• 10 GRU 15

  Komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

  W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept, przekazuję następujące wyjaśnienia:

  Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków
  i wypisywanie recept
  do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa
  w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:

  • pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
  • pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

  Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:

  • pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
  • pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

  Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresieOrdynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

  Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

  1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
  2. zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

  W grudniu 2015 r. kurs będzie realizowany przez poniżej wskazane uczelnie.

  ZAŁĄCZNIKI:
  Wykaz uczelni