• 17 PAŹ 16

    17.10.2016

    Stanowisko OIPiP oraz pismo do Pani Zofia Małas Prezes NRPiP z prośbą o podjęcie działań w celu odrzucenia w całości proponowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła propozycji zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej polegających na wprowadzeniu kształcenia zawodowego realizowanego w szkołach policealnych oraz włączenia go do systemu oświaty.

    PISMO

    Stanowisko z dn. 28.06.2016