• 04 LIS 16

  Komunikat W Sprawie Kart Rabatowych Przysługujących Członkom Samorządu Pielęgniarek I Położnych W Rzeszowie

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przygotowała dla pielęgniarek i położnych regularnie opłacających składki KARTY RABATOWE uprawniające do zniżek w sklepach i instytucjach.

  W związku z tym prosimy o zgłaszanie się do siedziby Izby po odbiór kart osobiście lub może to być jedna osoba reprezentującą dany podmiot leczniczy, posiadająca listę osób zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym. Osoby prowadzące indywidualna praktykę winny zgłosić się osobiście, lub przez osobę reprezentującą grupę do odbioru karty.

   

  Przewodnicząca OIPiP w Rzeszowie
  Anita Drążek