• 29 GRU 16

  Konkurs „Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”

  Opracowano wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.

  A może jest pomysł graficzny na zaprojektowanie własnej skali leczenia bólu, jaki  najchętniej zastosowałaby Pani/n  w  miejscu pracy.

  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie trzech nagród za zdobycie I, II, III miejsca będzie miało miejsce w dniu 6.10.2017 roku na X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „NOMED 2017” w Domu Lekarza w Katowicach.

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie swojej  propozycji graficznej do dnia 28.04.2017 roku na adres:

  Iwona Woźniak

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

  Ul. Francuska 16

  40-027 Katowice

  lub  na adres : merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl

  Proszę o podanie adresu lub numeru telefonu w celu skontaktowania się z zwycięzcami konkursu.

   

   

   

   

   

  mgr piel. Iwona Woźniak

  Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach