• 02 STY 17

  Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych

  Proszę o zagłosowanie  w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy.

  Czy staramy się w codziennej diecie uwzględniać produkty uznawane za najzdrowsze na świecie lub nie spożywać tych  szkodliwych dla zdrowia.

  Do najzdrowszych produktów na świecie zaliczono: zieloną herbatę, ryby, czosnek, brokuły, sok z granatów, kapustę, orzechy, cebule, jajka, jabłka, jagody, fasolkę, mięso, mleko.

  Nie bez znaczenia są powstające w żywności wskutek przechowywania lub przetwarzania związki rakotwórcze i mutagenne.

  Produkty i substancje mające wpływ na powstawanie nowotworów to między innymi: spleśniałe aflatoksyny, akryloamid powstający w produktach skrobiowych (takich jak frytki, podczas obróbki cieplnej), suplementy beta- karotenu, dioksyny, pestycydy, metale ciężkie,

  Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 29.09.2017 roku na XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ” w Domu Lekarza w Katowicach.

  Osoby zainteresowane udziałem w sondażu ankietowym  proszę o zagłosowanie i wybranie naszym zdaniem najzdrowszego i najbardziej szkodliwego produktu w profilaktyce chorób nowotworowych na stronie internetowej: www.izbapiel.katowice.pl/ankieta–profilaktyka-chorob-nowotworowych ,do dnia 22.09.2017 roku.

   

   

   

  mgr piel. Iwona Woźniak

  Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach