• 23 CZE 17

    Szanowni Państwo, Panie Pielęgniarki, Panowie Pielęgniarze i Panie Położne

    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie uprzejmie przypomina o konieczności i obowiązku zgłaszania do Izby Pielęgniarek danych dotyczących posiadanego kształcenia podyplomowego (ukończonych kursów specjalistycznych, kursów dokształcających, kursów kwalifikacyjnych, specjalizacji, oraz informacji o posiadanych studiach wyższych).

    Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej w związku z uruchomieniem z dniem 1.07.2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Wszystkie te dane będą musiały widnieć w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Są  one konieczne do potwierdzenia dotychczasowych kwalifikacji osobom, które będą korzystać z różnych form kształcenia podyplomowego.