• 31 LIP 17

    OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 2017/2018

    Szanowni Państwo,

    W związku z kolejną transzą środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1628) informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny na stronie internetowej OIPIP w Rzeszowie (www.oipip.rzeszow.pl) w zakładce: DRUKI DO POBRANIA/Inne.

    Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r.

    W razie pytań prosimy o kontakt z biurem OIPIP w Rzeszowie tel. (17) 77 88 483.