• 17 WRZ 17

  INFORMACJA – System Monitorowania Kształcenia

  Szanowni Państwo,

   

  W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2017 Systemu Monitorowania Kształcenia, prosimy o zakładanie kont w systemie i wypełnianie WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ.

   

  Wnioski należy wypełnić elektronicznie (logując się w systemie SMK).

   

  Wnioski można składać na dwa sposoby:

  elektronicznie – podpisując się podpisem elektronicznym/kwalifikowanym poprzez e-puap (nie ma obowiązku osobistego składania wniosku w Izbie Pielęgniarek),

  – osobiście w biurze OIPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3 – wybierając „złóż wniosek papierowy” (obowiązek osobistego składania wniosku w Izbie Pielęgniarek).

   

  Nie ma możliwości przesyłania pocztą WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ ani składania ich w imieniu osób drugich.

   

  Prosimy o kompletne wypełnianie WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ – wpisywać każdy posiadany kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz posiadaną specjalizację.

   

  Prosimy o dołączanie do wniosków kserokopii zaświadczeń dotyczących kształcenia podyplomowego (posiadanych kursów, specjalizacji)  oraz dyplomów ukończenia studiów.