• 06 GRU 17

  Komunikat w sprawie opodatkowania wypłacanej pomocy socjalnej Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  Wypłacona pomoc jest dochodem i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, z wyjątkiem przypadków, gdy jej wysokość nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku (2280zł) i przyczyna przyznania pomocy jest wskazana, jako zwolniona z opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych. Przyznanie zapomogi losowej wskazanej w §3 Regulaminu udzielania pomocy Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 298/VII/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23-02- 1017 roku, zwalnia z opodatkowania do kwoty 2280zł rocznie. Przyznanie zapomogi socjalnej w związku z chorobą przewlekłą wskazaną w §6 w/w regulaminu jest zwolniona z opodatkowania pod warunkiem dołączenia do wniosku dokumentacji medycznej stanowiącej o chorobie przewlekłej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  Wniosek z samym zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności obliguje członka samorządu do odprowadzenia podatku dochodowego. Przyznanie w jednym roku zapomogi losowej w kwocie np. 2000 zł oraz zapomogi socjalnej w związku z choroba ( z pełna dokumentacją) zwolnionej od opodatkowania w kwocie 500 zł obliguje do odprowadzenia podatku od kwoty 220 zł

   

  Skarbnik OIPiP w Rzeszowie
  Agnieszka Trznadel