• 23 MAJA 18

  Przemówienie Pani Przewodniczącej

  Szanowni Państwo,

  Szanowni Goście,

  Drogie Koleżanki Pielęgniarki, Położne i Koledzy Pielęgniarze.

   

  W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczyście święto Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej. Jest to czas, w którym celebrujemy wartość naszych zawodów. Zawody pielęgniarki i położnej mają głębokie humanistyczne podstawy, jakże ważne w dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się ogromnym tempem rozwoju.  Za tym idzie osłabienie relacji międzyludzkich, występowanie chorób cywilizacyjnych, pojawiają się nowe zagrożenia zdrowotne, ale równocześnie dokonuje się ogromny postęp w medycynie, zwiększają się możliwości leczenia i niewątpliwie szybko następuje rozwój pielęgniarstwa.

  Pragnę podkreślić, że mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie, nic nie jest w stanie zastąpić fachowej opieki pielęgniarek i położnych oraz ich słów troski kierowanych do pacjentów. Żaden, nawet najnowocześniejszy sprzęt nie zdoła bowiem zastąpić empatii i współczucia dla pacjenta, który szuka zrozumienia i emocjonalnego oparcia. Zawód położnej, osoby która stoi na straży zdrowia i kobiety, dotyka tajemnicy życia i niesie w swojej misji pomoc w chwili najważniejszej, w cudzie narodzin i rozwoju nowego życia.

  Wykonywanie tych zawodów wymaga od nas posiadania silnej osobowości, cierpliwości, szerokiej wiedzy medycznej i ogólnej, umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych. Współczesna pielęgniarka i położna to profesjonalista, który ma prawo
  i obowiązek ciągłego aktualizowania wiedzy, by świadczyć usługi zdrowotne na jak najwyższym poziomie. Warto odkreślić, że są to zawody samodzielne medyczne. Pielęgniarki i położne w zespołach terapeutycznych powinny być traktowane jako partnerzy innych profesjonalistów.

  Niestety wiele jest jeszcze do zrobienia szczególnie teraz, kiedy pielęgniarstwo
  w Polsce jest zawodem deficytowym. Należy uświadomić sobie, że zmieniające się warunki społeczne wymagają również nowego spojrzenia i podejścia do pielęgniarek i położnych,
  a tym samym do zapewnienia właściwych warunków leczenia i pielęgnowania naszym pacjentom. Niewątpliwie należy odejść od przekonania, że da się szybko i małym kosztem wykształcić i przygotować do pracy profesjonalną kadrę, czy też zastąpić pielęgniarkę, położną mniej wykwalifikowanym pracownikiem. Tak samo nie da się pozyskać do pracy profesjonalisty bez zapewnienia odpowiedniego godnego wynagrodzenia.

  Samorząd zawodowy duże nadzieje wiąże z szybkim wprowadzeniem kluczowych założeń Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, której celem głównym jest zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostępności do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów i społeczeństwa.

  W swojej drodze spotykamy wiele wyjątkowych osób, które rozumieją potrzebę zadbania o wysoką jakość wykonywania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich
  i położniczych i wspierają samorząd w jego działaniach, za co serdecznie dziękuję. Chylę czoło przed wszystkimi, którzy ciężko pracowali, aby pielęgniarstwo/położnictwo dzisiaj mogło szczycić się mianem nowoczesnego i profesjonalnego. To dzięki ich zaangażowaniu
  i determinacji możemy dzisiaj cieszyć się kolejną piękną uroczystością.

   Szanowne Koleżanki i Koledzy, składam Wam wyrazy najwyższego szacunku
  i uznania za codziennie podejmowane działania na rzecz chorych i ich rodzin. 
  Dzięki Waszej wiedzy i umiejętnościom i postawom pacjenci w podmiotach leczniczych mogą czuć się bezpiecznie, a osoby zdrowe mogą w sposób przemyślany umacniać swoje zdrowie.Dziękuję za odpowiedzialność i szlachetne postawy moralne.
  Życzę Wam wielu sił i zdrowia do dalszej realizacji wszystkich zawodowych obowiązków, wymagających często poświecenia się na rzecz drugiego człowieka. Szczególnie gratuluję Paniom Pielęgniarkom i Położnym, które zostały docenione przez koleżanki i w dniu dzisiejszym otrzymają wyróżnienie w postaci Kryształowego Serca.

  Proszę przyjąć te słowa mimo mojej nieobecności wynikającej z niedyspozycji zdrowotnej. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. To pokazuję, że każdy z nas
  w każdej chwili może być pacjentem.

  Życzę wszystkim radosnego świętowania, wzruszeń i wszelkiego powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

   

  Z wyrazami szacunku

  Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie

  Anita Drążek