• 12 PAŹ 18

  Bezpieczeństwo informacji i procedury RODO- I Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie

  I Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie

  „Bezpieczeństwo informacji i procedury RODO”

  W dniu 16 listopada 2018 r.

   

  Na konferencję zapraszamy przedstawicieli:

  • Ministerstw i urzędów centralnych
  • Samorządów
  • Uniwersytetów i szkół medycznych
  • Szpitali, klinik, przychodni
  • Aptek
  • Samorządów zawodowych
  • Firm farmaceutycznych

   

  Tematy, które zostaną poruszone na konferencji:

  1. Pierwsze miesiące obowiązywania RODO
  2. Pierwsze doświadczenia w ochronie zdrowia
  3. Paradoksy i sprzeczności oraz powiązania rozporządzenia z innymi ustawami funkcjonującymi w ochronie zdrowia
  4. Tajemnica medyczna a RODO
  5. Dokumentacja medyczna a RODO
  6. Ochrona danych osobowych pacjentów filmowanych na potrzeby szkoleniowei naukowe
  7. Najczęściej popełnianie błędy w podmiotach leczniczych
  8. Monitoring na terenie szpitali, przychodni, aptek i pozostałych jednostek ochrony zdrowia
  9. Udzielanie informacji telefonicznie lub mailowo
  10. Obowiązki Administratora Danych Osobowych w kontekście podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  11. Organ nadzorczy i jego uprawnienia oraz obowiązki

   

  Cena szkolenia: 197 zł/os. (zapewniamy: udział, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa).

   

  Szczegółowy informacje dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie po kliknięciu tutaj.

   

  Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: kliknij tutaj