• 03 CZE 19

  Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek w ramach projektu „Nie trać głowy!”

  Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest skierowany do placówek udzielających świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w następujących województwach:

  ·           mazowieckim,

  ·           śląskim,

  ·           małopolskim,

  ·           podkarpackim,

  ·           warmińsko-mazurskim.

  Je    Z przyjemnością informujemy iż jest to pierwszy pilotażowy program w Polsce, a jego idea spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek medycznych w kraju. Profilaktyka i leczenie nowotworów głowy i szyi staje się coraz częstszym tematem dyskusji. Nadrzędnym celem jest wdrożenie oraz rozwój działalności w zakresie  programów profilaktyki nowotworów głowy i szyi, a tym samym realne wsparcie pacjentów. Najważniejszymi dla realizacji idei projektu osobami są  lekarze i pielęgniarki, którym oferujemy  możliwość  podnoszenia kwalifikacji w zakresie praktycznych umiejętności diagnostyki oraz opieki nad pacjentem onkologicznym. Udział w szkoleniu ma przynieść  korzyści nie tylko uczestnikom, ale również placówkom. Otworzy możliwość udziału w przyszłych programach profilaktycznych, a w pełni przeszkolony personel to możliwość kontraktowania świadczeń. 

  Działanie w kierunku redukcji występowania nowotworów głowy i szyi jest istotne ze względu na częstość występowania a także uciążliwość leczenia dla pacjenta.

  Uważamy, że przede wszystkim, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu lekarzy oraz pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają pierwszy, najczęstszy kontakt z pacjentami, jesteśmy w stanie znacznie redukować ryzyko zachorowań.

  Szkolenie jest bezpłatne i zostanie zrealizowane w kilku terminach aby umożliwić uczestnikom elastyczne dostosowanie względem pracy i innych obowiązków. Uczestnikom szkolenia zapewniamy noclegi, catering oraz zwrot kosztów dojazdu ( w przypadku odległości powyżej 50 km) 

  Aby osiągnąć zamierzone efekty, bardzo ważna jest wzajemna współpraca, w związku z tym uprzejmie  prosimy  o udostępnienie informacji na temat projektu placówkom, które Państwo znają.

  W załączeniu przesyłamy oficjalne zaproszenie do udziału w Programie oraz szczegółowe informacje.

  W Przypadku zainteresowania prosimy najpierw o odpowiedź meilową na adres sylwia.boron@coi.pl .

  Poniżej zamieszczam link do zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej(bardzo ważnym jest zapoznanie się z treścią):

  http://www.przetargi.coi.pl/page2.php?ident=1685

  Termin zgłaszania placówek: 31.05.2019r. W przypadku braku możliwości zgłoszenia

  kandydatury w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.

   

  Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe prosimy składać w wersji elektronicznej, w formie skanów na adres meilowy beata.dymek@coi.pl