• 09 PAŹ 19

  Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą – 30 listopada 2019 r. Warszawa

  Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do REJESTRACJI

  OPIS SZKOLENIA:
  Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rana ostrą jest bardzo ważna. Wymaga od pielęgniarki znajomości wytycznych postępowania miejscowego i ogólnego oraz  konsensusu w sprawie aseptyki ran.  Zadania pielęgniarki w zespole opieki nad pacjentem z rana przewlekła są jasno określone.  Pielęgniarka w toku kształcenia nieustawicznego zdobywa wiedzę , umiejętności które przekładają się na jeszcze lepszą opiekę na chorymi.  Zakażenia w ranach przewlekłych są stałym wyzwaniem dla personelu medycznego.  Trwają  konsultacje społeczne o  włączenie porady pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgia ogólna , kardiologia.

  1. Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka?
  2. Podział ran na ostre i przewlekłe.
  3. Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem zapalnym.
  4. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
  5. Jak różnicujemy owrzodzenie żylne od tętniczego.
  6. Metody prowadzenia rany przewlekłej z zastosowaniem kompresjoterapii, NPWT.
  7. Rola edukacyjna pielęgniarki pacjentów i ich rodzin.

  PROWADZĄCY: Urszula Jakubowska – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, epidemiologicznego.  Pielęgniarka koordynujaca  praca SOR  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Z- ca kierownika Ośrodka Terapii Hiperbarycznej USK w Białymstoku. Prywatna Praktyka Pielęgniarska – opracowanie ran przewlekłych i ostrych.

  TERMIN SZKOLENIA: 30 listopada 2019

  MIEJSCE SZKOLENIA:
  Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

  CENA SZKOLENIA:
  320 zł/os.

  ZAPEWNIAMY:
  udział, materiały, przerwy kawowe

  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl