• 17 GRU 19

  WOT ma ofertę dla pielęgniarek, położnych i studentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy chcą pełnić terytorialną służbę wojskową, nie rezygnując ze swojego życia zawodowego i prywatnego.

  Terytorials jest skierowany na kursy i szkolenia specjalistyczne, które będą przydatne w
  sytuacji kryzysowej. Zdobyte kwalifikacje i uprawnienia mogą być wykorzystane w
  przychodniach i szpitalach, z którymi jesteśmy związani zawodowo.
  Pakiet obejmuje m.in. kursy i szkolenia specjalistyczne, organizowane przez Wojskowe

  Centra Szkoleniowe, np.:
  – kurs „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie;
  – kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała
  w opiece przedszpitalnej;
  – kurs USG FAST w urazach;
  – kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym;
  – kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

  Możliwe jest także dofinansowanie kształcenia podyplomowego. Dotyczy to m.in.:
  – szkoleń specjalizacyjnych (pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywna opieka,
  pielęgniarstwo operacyjne, chirurgiczne, ratunkowe, epidemiologiczne, ochrona
  zdrowia pracujących)
  – kursów kwalifikacyjnych (pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywna opieka,
  pielęgniarstwo operacyjne, chirurgiczne, ratunkowe epidemiologiczne oraz w
  dziedzinie ochrony zdrowia pracujących
  – kursów specjalistycznych (leczenie ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego
  wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonywanie konikopunkcji,
  odrobaczanie odmy prężnej oraz wykonywania dojścia doszpikowego, resuscytacji
  krążeniowo-oddechowej oraz terapii bólu ostrego u dorosłych,
  – kursów dokształcających – w obszarze leczenia ran bezpiecznej linii naczyniowej,
  warunków sanitarnych i utrzymania higieny.

  Co zrobić, by dołączyć do WOT?
  – Kontakt ze zgodnie z miejscem zamieszkania z Wojskową Komendą Uzupełnień
  (WKU), gdzie należy złożyć wniosek o powołanie do służby.
  – Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – wcześniej warto zapoznać się z materiałami
  znajdującymi się na stronie WKU.
  – Wizyta w koszarach – to szansa na poznanie miejsca, gdzie będziesz pełnić służbę.
  – Skierowanie na badania do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Pracowni
  Psychologicznej.
  – Powołanie na pierwsze szkolenie – termin jest uzgadniany z kandydatem.

  Kto może dołączyć do WOT?
  – Każdy w wieku od 18. do 55. roku życia, kto nie miał wcześniej styczności z
  wojskiem, a przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne.

  – Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia
  czynnej służby wojskowej, niekarana, niepełniąca innego rodzaju służby wojskowej
  oraz nieposiadająca przydziału kryzysowego.

   

  Więcej szczegółów na
  https://nipip.pl/pielegniarki-polozne-w-wojskach-obrony-terytorialnej/
  https://terytorialsi.wp.mil.pl/chce-wstapic