• 09 STY 20

  WAŻNE – INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym spoczywającym na podmiotach wykonujących działalność leczniczą (praktyki pielęgniarek i położnych) w zakresie sprawozdawczości prowadzonej przez Ministra Zdrowia i koordynowanej na terenie województwa podkarpackiego przez Wojewodę Podkarpackiego.
  Program badań statystycznych statystyk publicznej na rok 2019 stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2018 (Dz. U. 2018, poz. 2103) w części 1.29 – wymienia podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  W związku z powyższym prosimy indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych o przekazanie danych statystycznych za rok 2019. Powyższe nie dotyczy praktyk zarejestrować jako praktyka wyłącznie w podmiocie leczniczym (93).

  Informacja określająca zakres tematyczny, terminy i sposób przekazania sprawozdań będziezamieszczona w styczniu 2020 na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. (https://rzeszow.uw.gov.pl/zdrowie/statystyka-sprawozdawcza-metodologia/)