• 01 MAR 20

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności”

  KOMUNIKAT I
  Instytut Nauk Medycznych

  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

  zaprasza na

  Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową

  „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności ”

  Chełm 27 kwietnia 2020 roku

  Patronat honorowy:

  JM Rektor

  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil

  Miejsce konferencji:
  Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie, ul. Wojsławicka 8 b

  Proponowana tematyka konferencji:
  1. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek
  2. Badania naukowe w pielęgniarstwie
  3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej
  4. Pielęgniarska opieka specjalistyczna (pielęgniarstwa kliniczne)
  5. Społeczno-psychologiczne aspekty pielęgniarstwa
  6. Współpraca interdyscyplinarna w praktyce pielęgniarskiej
  7. Sesja studencka

  Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.
  Do udziału szczególnie zapraszamy studentów, dla których przewidziana jest
  oddzielna sesja.

  OPŁATY:
  Udział czynny: 100 zł
  Udział bierny: 50 zł

  Dla studentów wszystkich poziomów studiów udział w konferencji jest BEZPŁATNY

  Konto opłaty konferencyjnej:
  Bank Pekao S.A. 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911
  tytułem wpłaty należy podać:

  konferencja „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności ”

  Opłaty konferencyjnej należy dokonać do 10 kwietnia 2020 roku.

  PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

  Istnieje możliwość druku zgłaszanych wystąpień (artykułów) w czasopismach:
  Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
  http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical
  Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
  http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/pwod
  Gerontologia Polska

  Gerontologia Polska


  Geriatria

  Geriatria


  Przyjmowane będą artykuły zgodne tematyką ww. czasopism i przygotowane wg wytycznych
  poszczególnego czasopisma.
  Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają standardowej recenzji wg regulaminów
  poszczególnych czasopism.

  Artykuły należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2020 roku na adres:
  konferencja.pielegniarstwo@pwszchelm.edu.pl

  Ważne terminy:
  – do 10 kwietnia 2020 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję
  – do 30 kwietnia 2020 roku – przyjmowanie artykułów do czasopism
  – 27 kwietnia 2020 – konferencja

  Adres do korespondencji:

  konferencja.pielegniarstwo@pwszchelm.edu.pl

  Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie podpisanej
  klauzuli RODO.

  Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w II komunikacie
  osobom zgłaszającym udział w konferencji.

   

   

  Karta zgłoszeniowa

  Komunikat