• 10 MAR 20

  XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  Szanowni Państwo

  Delegaci VIII Kadencji

   

  w dniach

  25 – 26.03.2020 r. o godz. 9:00

  w Hotelu Rzeszów Al. Piłsudskiego 44
  w Rzeszowie odbędzie się

   

  XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd
  Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

   

  Ważne

   

  • prosimy o zabranie na Zjazd zaproszeń wraz z materiałami zjazdowymi,
  • obowiązkiem Delegata jest czynne uczestniczenie w Zjeździe od jego rozpoczęcia do zakończenia,
  • głosowanie odbywa się poprzez podniesienie mandatu – (mandat delegat otrzyma przy podpisywaniu listy obecności na Zjeździe),
  • w przypadku uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w Zjeździe prosimy o pisemne usprawiedliwienie nieobecności. W przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności Delegat może zostać obciążony kosztami Zjazdu,
  • druki dotyczące zwrotu kosztów dojazdu będą dostępne podczas Zjazdu.