• 26 MAR 20

  RODO w archiwach – szkolenie

  Szkolenie

  RODO W ARCHIWACH

  Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.

   

  Cel szkolenia:

  Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów.

   

  Adresaci szkolenia:

  Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt oraz wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach

   

  Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

   

  Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

   

  Program szkolenia:

  1. Archiwa a RODO czyli podstawa prawna:
  2. Ochrona danych osobowych w archiwum – podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018
  3. Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego.

   

  1. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach

  1.Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć

   

  III. Zagadnienia praktyczne

  1. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  2. Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe
  3. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia
  4. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę.
  5. Dokumentacja osób nieżyjących
  6. Akta osobowe
  7. Dokumentacja medyczna
  8. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach
  9. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności.
  10. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udostępniać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czy osoba żyje?
  11. Czy możemy udostępniać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?
  12. Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, czy ten mail wymaga szyfrowania?
  13. Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych przez Archiwa Państwowe?
  14. Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych

   

  1. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji
  2. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016- Okresy przechowywania dokumentacji
  3. Dokumentacja kadrowo- płacowa
  4. Dokumentacja finansowo- księgowa
  5. Dokumentacja „unijna”

   

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Termin: 30kwietnia 2020 r.

  Miejsce: Warszawa

  Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  790 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 17 kwietnia 2020 r.

  890 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 18 kwietnia 2020 r.

   

  Zgłoszenia:

  Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

  elektronicznie: formularz

  mailem – formularz do wypełnienia prześlemy na życzenie

   

  Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

  Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 355 86 80

  ______________________________________________________________________________

  Biuro organizacyjne:

  Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

  Międzyborska 50, 04-041 Warszawa

  NIP: 526-020-98-40| REGON: 011021226| KRS: 0000208659

  Biuro: 02-757 Warszawa ul. Pory 78 (I piętro)

  Telefon 22 355 86 80, 506 178 228, Faks 22 355 86 79