• 26 MAR 20

  on-line: KODEKS PRACY 2020 – SARS-CoV-2 – omówienie przepisów – 27 kwietnia 2020r.

  Szkolenie ON-LINE: KODEKS PRACY 2020 – Zakres regulacji dotyczących ograniczenia ryzyka zakażeń „koronawirusem”, SARS-CoV-2 – omówienie przepisów

  O SZKOLENIU

  Program – N O W O Ś Ć!

   

   

  1. Nowe regulacje w zakresie wydawania świadectwa pracy
  • definicja „przyczyn obiektywnych”
  • termin wydania świadectwa
  • zakres informacji zawartych w świadectwie
  • przepisy karne

   

  1. Praktyczne uwagi dotyczące zakresu pojęciowego dokumentacji pracowniczej

   

  1. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • dokumentacja w postaci papierowej a elektronicznej
  • różne okresy przechowywania dokumentacji
  • dodatkowa informacja do świadectwa pracy

   

  1. Akta osobowe pracowników
  • podział akt na części
  • praktyczne uwagi dotyczące dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt

   

  1. Dokumentacja dotycząca czasu pracy
  • karta ewidencji
  • dokumentacja dodatkowa
  • wnioski i zgody pracowników
  • regulacje dotyczące dokumentowania pracy ponadnormatywnej

   

  1. Karty wynagrodzeń

   

  1. Karty przydziału odzieży i obuwia roboczego

   

  1. Zakres prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych

   

  1. Żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy /żądanie ustalenia prawa do otrzymania świadectwa pracy
  • zakres roszczenia
  • wymogi formalne pozwu
  • skutki orzeczenia

   

  1. Uprawnienie pracownicze związane z mobbingiem

   

  1. Katalog danych osobowych gromadzonych przez pracodawców w związku z ubieganiem się o pracę

   

   

  1. Reguły dotyczące wprowadzania monitoringu w pracy
  • zakres monitoringu ( GPS?)
  • zasady wprowadzania i przechowywania
  • obowiązki w zakresie oznakowania informacyjnego zakładu pracy
  1. Monitoring poczty elektronicznej

   

  1. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych

   

  1. Przepisy dotyczące zwiększenia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

   

  1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Fundusz świadczeń Socjalnych

   

  1. Pracownicze Plany Kapitałowe

   

  • idea gromadzenia środków
  • terminy wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców
  • zakres podmiotowy
  • reguła dobrowolności
  • terminy zawierania umów o zarządzanie i następnie prowadzenie
  • zasady finansowania
  • sposób wykorzystania środków zgromadzonych
  • przepisy o odpowiedzialności

   

  1. Zakres regulacji dotyczących ograniczenia ryzyka zakażeń „koronawirusem”, SARS-CoV-2 – omówienie przepisów

   

  w cenie szkolenia:
  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
  * materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

  Szkolenie zakończone certyfikatem!

   

   

   

  Więcej informacji: http://www.univers.com.pl/szkolenia-online-zakonczone-certyfikatem/3132,szkolenie-on-line-kodeks-pracy-2020-zakres-regulacji-dotyczacych-ograniczenia-ryzyka-zakazen-koronawirusem,sars-cov-2-omowienie-przepisow