• 29 CZE 20

    Powódź

    Szanowni Państwo,
    w związku z klęską żywiołową, która dotknęła nasz rejon przypominamy, że można ubiegać się o wsparcie finansowe z tytułu zdarzenia losowego.
    Poniżej wyciąg z regulaminu pomocy członkom OIPIP w Rzeszowie.