• 26 CZE 20

  Szkolenie online dla farmaceutów oraz pielęgniarek i położnych pt. „Realizacja recept pielęgniarskich w praktyce”

  Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie
  we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

  mają zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty webinarowe

  pt. „Realizacja recept pielęgniarskich w praktyce”.

  Termin: 30 czerwca 2020r. (wtorek) godz: 19:00

  Prelegenci:
  dr n. farm. Lucyna Samborska – Zastępca Prezesa PORA

  mgr farm.Przemysław Szybkowski – Przewodniczący Komisji Nauki i Szkoleń

  mgr pielęgniarstwa Jerzy Krukowski – ekspert m. in. w dziedzinie recept pielęgniarskich

  Zapraszamy do rejestracji pod linkiem:
  https://poia.clickmeeting.pl/warsztaty-z-realizacji-recept-pielegniarskich/register

  Ważne:

  Do udziału w webinarum dopuszczeni zostaną członkowie POIA oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie!
  Za udział w warsztatach farmaceuci otrzymają od Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 2 punkty edukacyjne „miękkie”.
  Prosimy o wpisanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.
  Rejestracja bez ograniczeń, natomiast liczba miejsc w pokoju webinarowym ograniczona, max. 500 osób. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego,
  a nie kolejność rejestracji.