• 22 LUT 21

  Szanowni Państwo – Pielęgniarze i Pielęgniarki

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą i zachęcamy do udziały w badaniu, które zaprojektowaliśmy celem oceny gotowości do stosowania Larw lucilia sericata w procesie leczenia ran przewlekłych w opiece niestacjonarnej.

  Kwestionariusz jest skierowany do uprawionych przedstawicieli zawodu do leczenia ran, składa się z dwóch kwestionariuszy i zdjęć ran przewlekłych.

  Mając na uwadze sytuacje epidemiologiczną i utrudnienia z nią związane oczyszczenie biologiczne rany jest szybką i bezpieczną metodą prowadzącą do eliminacji martwicy w ciągu zaledwie 3-4 dni. Metoda MDT (Maggot Debridement Therapy) jest rekomendowana przez PTLR (Polskie Towarzystwo Leczenia Ran) w wytycznych 2020 i coraz chętniej stosowana w praktyce pielęgniarskiej.

   

  Z wyrazami szacunku autorzy projektu:

  prof. Maria Kózka, mgr piel.  Anna Krawiec,  dr hab. Dariusz Bazaliński prof. UR

  link do kwestionariusza:

  https://badanie.cem.pl/index.php/645691?newtest=Y&lang=pl&fbclid=IwAR0ko8oCaDhZwAIrcP5wRZXZqC7n7Tsu36J6AVJfkG6KZdEySLHki3QwtTY