• 08 WRZ 21

  Nowość na Pielęgniarstwie. Niestacjonarne studia „pomostowe”. Nabór od 15 września!

  Od 1 października 2021r. Państwowa Uczelnia Zawodowa uruchamia niestacjonarne „studia pomostowe” na kierunku pielęgniarstwo. Studia te dedykowane są absolwentom 5-letniego liceum medycznego; dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnejkształcącej w zawodzie pielęgniarki; dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki; oraz trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki.

  Kształcenie trwać będzie 2 lub 3 semestry, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły średniej. Program studiów opracowany przez Uczelnię zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2012, poz. 770) oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Poz. 1668).

  W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia
  „studiów pomostowych” (tj. studiów I stopnia) na kierunku pielęgniarstwo,
  a w przyszłości do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

  Wszelkich informacji na temat „studiów pomostowych” dla pielęgniarek udzielają Panie – Renata Kozdra i Izabela Trubiłowicz pod nr tel. 15 823 65 16 w godz. 8.00 – 15.00 oraz Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Pani mgr Grażyna Rożek – tel. 15 822 90 15 w. 243, w godz. 9.00 – 14.00. Ponadto informujemy, że stacjonarny punkt rekrutacyjny mieści się w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50 i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (nr tel. 15 823 65 16).

  WAŻNE! Rejestracja kandydatów na „studia pomostowe” prowadzona będzie
  w terminie od 15 do 30 września 2021 roku

  drogą elektroniczną poprzez stronę internetową uczelni – www.pwsz.tarnobrzeg.pl,
  w zakładce Rejestracja Internetowa Kandydatów.