Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
z siedzibą w Rzeszowie

   35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3

   tel. +48 17 77 88 483
       fax +48 17 77 88 484
 tel. kom +48 608 340 558

   Dział Prawa Wykonywania Zawodu
   tel. +48 17 77 88 485

   Księgowość
   tel. +48 17 77 88 486

   Dział Sekretarza
   tel. +48 17 77 88 487

   Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
   tel. +48 17 77 88 490 (dyżur 2 i 4 środa miesiąca godz. 14.00 – 16.00)

   Okręgowa Komisja Rewizyjna
   tel. +48 17 77 88 491

   Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
   tel. +48 17 77 88 315

   www.oipip.rzeszow.pl
  biuro@oipip.rzeszow.pl

  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Ubezpieczenie Inter Polska
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie