Przydatne pisma procesowe dla pielęgniarki i położnej w sprawach karnych dotyczących zgłaszania przypadków agresji.

Wzór nr 1. Przedstawia zawiadomienie o popełnianiu przestępstwa na osobie pielęgniarki/położnej. Tutaj pielęgniarka/położna opisuje całe zdarzenie kiedy np. pacjent naruszył jej nietykalność lub też ją pobił itd.

Wzór 1

Wzór nr 2. Przedstawia pismo procesowy w którym pielęgniarka/położna oświadcza, że będzie działać w roli oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie to składa się wtedy kiedy sprawcy przedstawiony jest zarzut i prokuratura kieruje do Sądu akt oskarżenia.

Wzór 2

Wzór nr 3. Przedstawia pismo procesowe w którym to pielęgniarka/położna żąda naprawiania szkody jaką poniosła na skutki pobicia tj. opłaty za leki, ból, cierpienie. Ważne jest to by takie oświadczenie zostało złożone przez pielęgniarkę i położna najpóźniej przed końcem przesłuchania pokrzywdzonej na rozprawie głównej.

Wzór 3

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej