• 09 MAJA 17
  • 0

  1. Informacja dotycząca dofinansowania do okularów

  19 października 2015r. został zmieniony Regulamin zapomóg i pomocy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Wprowadzono dofinansowanie do zakupu okularów korygujących. Kwota dofinansowania nie jest objęta zwolnieniem od podatku dochodowego, wobec tego OIPiP ma obowiązek wystawić PIT -8C po zakończeniu roku, w którym przyznane było dofinansowanie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Pielęgniarka lub położna, która

  • 09 MAJA 17
  • 0

  2. Regulamin dofinansowania

  Załącznik do uchwały Nr 294/VII/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 luty 2017 r.     REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE   1. PRZEPISY WSTĘPNE. Niniejszy Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (zwany dalej

  • 09 MAJA 17
  • 0

  3. Regulamin pomocy

  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 298/VII/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 luty 2017 r.     REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE   1. PRZEPISY WSTĘPNE. Fundusz pomocowy dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie tworzy się ze środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, z

  • 09 MAJA 17
  • 0

  4. Regulamin Okręgowej Rady

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 14 marca 2013 r w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji, zasad i trybu działania organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  • 09 MAJA 17
  • 0

  5. Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   w Rzeszowie z dnia 14 marca 2013 r w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji, zasad i trybu działania organów Okręgowej Izby Pielęgniarek
  • 09 MAJA 17
  • 0

  6. Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 8 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   w Rzeszowie z dnia 14 marca 2013 r w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji, zasad i trybu działania organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

  • 09 MAJA 17
  • 0

  7. Regulamin Okręgowego Sądu

    Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 14 marca 2013 r w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji, zasad i trybu działania organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i

  • 09 MAJA 17
  • 0

  8. Regulamin przyznawania i nadawania Odznaczenia za specjalne zasługi dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

  Załącznik do uchwały nr 296/VII/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 23 luty 2017 roku       REGULAMIN przyznawania i nadawania Odznaczenia za specjalne zasługi dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie   Kapituła – organ powoływany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

 • Galeria Zdjęć
 • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
 • Ubezpieczenie Inter Polska
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie