• 26 MAR 20
  • 0

  on-line: KODEKS PRACY 2020 – SARS-CoV-2 – omówienie przepisów – 27 kwietnia 2020r.

  Szkolenie ON-LINE: KODEKS PRACY 2020 – Zakres regulacji dotyczących ograniczenia ryzyka zakażeń „koronawirusem”, SARS-CoV-2 – omówienie przepisów O SZKOLENIU Program – N O W O Ś Ć!     Nowe regulacje w zakresie wydawania świadectwa pracy definicja „przyczyn obiektywnych” termin wydania świadectwa zakres informacji zawartych w świadectwie przepisy karne   Praktyczne uwagi dotyczące zakresu pojęciowego

  • 26 MAR 20
  • 0

  RODO w archiwach – szkolenie

  Szkolenie RODO W ARCHIWACH Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.   Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów.   Adresaci

  • 01 MAR 20
  • 0

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Szkoleniowa „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności”

  KOMUNIKAT I Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności ” Chełm 27 kwietnia 2020 roku Patronat honorowy: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil Miejsce konferencji: Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie,

  • 07 LUT 20
  • 0

  I Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” – Włocławek 14.05.2020 r.

  Komunikat 2 Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku Zapraszają na I Krajową Konferencję Naukową pt.: Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym Włocławek 14.05.2020 r. Początek Konferencji godz. 10.00 Miejsce Konferencji – Aula nr 10 Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej

 • Media o nas
 • Galeria Zdjęć
 • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
 • Ubezpieczenie Inter Polska
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie