Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania swoich kandydatur do pracy w Komisjach i Zespołach
problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych VII
kadencji.

Przy Okręgowej Radzie działają:

– Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego,
– Komisja socjalna,
– Komisja ds. etyki,
– Komisja historyczna,
– Zespół ds. pielęgniarek klinicznych i operacyjnych,
– Zespół ds. pielęgniarek rodzinnych,
– Zespół ds. położnych klinicznych,
– Zespół ds. położnych rodzinnych,
– Zespół ds. pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,
– Zespół ds. pielęgniarek epidemiologicznych,
– Zespół ds. pielęgniarek psychiatrycznych
– Zespół ds. opieki długoterminowej.

Zgłoszenia proszę przesyłać listownie: 35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3
lub e-mailem na adres: biuro@oipip.rzeszow.pl do 13 stycznia 2016 r.
W zgłoszeniu proszę podać: rodzaj zespołu/komisji, imię i nazwisko, adres, telefon
kontaktowy, e-mail.

  • Galeria Zdjęć
galeria3
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
osrodek
  • Ubezpieczenie Inter Polska
inter
  • Biuletyn informacji publicznej
bip
  • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie
dyzur