Przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie działają:

– Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego,
– Komisja socjalna,
– Komisja ds. etyki,
– Komisja historyczna,
– Zespół ds. pielęgniarek klinicznych i operacyjnych,
– Zespół ds. pielęgniarek rodzinnych,
– Zespół ds. położnych klinicznych,
– Zespół ds. położnych rodzinnych,
– Zespół ds. pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,
– Zespół ds. pielęgniarek epidemiologicznych,
– Zespół ds. pielęgniarek psychiatrycznych,
– Zespół ds. opieki długoterminowej,
– Zespół ds. edukacji diabetologicznej
– Zespół ds. pielęgniarek opieki paliatywnej.

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej