Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wniosek o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego – aktualizacja 29.07.2021r.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego w 2021 roku wynosi 325,00  zł płatne na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie
03 1500 1100 1211 0005 5678 0000

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Ubezpieczenie Inter Polska
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie