Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.nipip.pl

Centralny Rejestr  https://www.crpip.izbapiel.org.pl/dpls/crp/okno.html

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ  www.nfz-rzeszow.pl

Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Naczelna Izba Lekarskawww.nil.org.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.ckppip.edu.pl

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   www.rpwdl.csioz.gov.pl

System Monitorowania Kształcenia  www.smk.ezdrowie.gov.pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.prod.ceidg.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskichwww.brpo.gov.pl

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  www.csioz.gov.pl

Państwowy Zakład Higieny www.pzh.gov.pl

Ośrodki Informacyjne w krajach UE www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej www.cie.gov.pl

 

 

Prezydent  RP www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl

Sejm RP www.sejm.gov.pl

Senat RP www.senat.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

 

W przypadku gdy któryś link nie działa prosimy o poinformowanie nas – biuro@oipip.rzeszow.pl

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej