Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż po dokonaniu wnikliwej analizy oferty firmy INTER POLSKA, konsultacjach w środowisku została podpisana umowa grupowego dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne zrzeszone w naszej izbie.

Okręgowa Rada zwróciła się z prośbą o oferty do 5 towarzystw ubezpieczeniowych
– ERGO Hestia S.A. Oddział w Rzeszowie
– AVIVA Commercial Union Oddział w Rzeszowie
– ALLANZ Oddział w Rzeszowie
– Oddział PZU w Rzeszowie
– INTER POLSKA

Okazało się że niektóre firmy albo nie posiadają takiego ubezpieczenia, lub proponują dużo wyższa stawkę ubezpieczenia.

Okręgowa Rada wybrała Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. biorąc pod uwagę fakt, iż Towarzystwo współpracuje z wieloma okręgowymi izbami w Polsce oraz ma atrakcyjne warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Przedstawiciela firmy Wacława Nowackiego.
Firma posiada rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 kwietnia 2011 i obejmuje wszystkie pielęgniarki i położne opłacające składkę członkowską w OIPIP w Rzeszowie w dniu podpisania umowy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia dla każdego członka OIPIP w roku 2013 to 2.500 euro na jedno zdarzenie i 5.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE JEST BEZPŁATNE – pielęgniarki i położne nie ponoszą żadnych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkim ubezpieczonym przysługują wysokie zniżki zgodnie
z założeniami obowiązującego “Dedykowanego Programu Ubezpieczeń dla Członków
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie”, którego szczegóły znajdziecie
Państwo na stronie: http://programdlapielegniarek.wordpress.com/

Osoba dedykowana do obsługi ubezpieczenia:
Wacław Nowacki – Dyrektor Przedstawicielstwa T.U. Inter Polska S.A.
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
tel. 533 555 838, e-mail: www.programdlapielegniarek.wordpress.com

  • Galeria Zdjęć
galeria3
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
osrodek
  • Ubezpieczenie Inter Polska
inter
  • Biuletyn informacji publicznej
bip
  • Zawalczmy o nasze zdrowie i życie
dyzur