Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż po dokonaniu wnikliwej analizy oferty firmy INTER POLSKA, konsultacjach w środowisku została podpisana umowa grupowego dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne zrzeszone w naszej izbie.

Okręgowa Rada zwróciła się z prośbą o oferty do 5 towarzystw ubezpieczeniowych
– ERGO Hestia S.A. Oddział w Rzeszowie
– AVIVA Commercial Union Oddział w Rzeszowie
– ALLANZ Oddział w Rzeszowie
– Oddział PZU w Rzeszowie
– INTER POLSKA

Okazało się, że niektóre firmy albo nie posiadają takiego ubezpieczenia, lub proponują dużo wyższa stawkę ubezpieczenia.

Okręgowa Rada wybrała Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. biorąc pod uwagę fakt, iż Towarzystwo współpracuje z wieloma okręgowymi izbami w Polsce oraz ma atrakcyjne warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Przedstawiciela firmy Pana Bartosza Gdulę.
Firma posiada rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ubezpieczenie zawarte jest na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31.03.2022 r. i obejmuje wszystkie pielęgniarki i położne opłacające składkę członkowską w OIPIP w Rzeszowie w dniu podpisania umowy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia dla każdego członka OIPIP w roku 2021 to 7.500 euro na jedno zdarzenie i 15.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE JEST BEZPŁATNE – pielęgniarki i położne nie ponoszą żadnych kosztów.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkim ubezpieczonym przysługują wysokie zniżki zgodnie z założeniami obowiązującego „Dedykowanego Programu Ubezpieczeń dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie”.

 

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

 

Osoba dedykowana do obsługi ubezpieczenia:
Bartosz Gdula
Dyrektor Przedstawicielstwa w Rzeszowie
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
tel. kom. (+48) 571  244  239

 

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Ubezpieczenie Inter Polska
  • Biuletyn informacji publicznej