W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, w Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie  Anna Gąska, z którym można kontaktować się:
listownie, na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: inspektorochronydanych@oipip.rzeszow.pl