SZANOWNI PAŃSTWO,
PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE, PIELĘGNIARZE, POŁOŻNI,

Rok 2019 jest rokiem wyborów do samorządu pielęgniarek i położnych.
W związku ze zbliżającymi się wyborami na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych, członkowie samorządu powinny zaktualizować swoje dane w Dziale Rejestru OIPiP w Rzeszowie – na podstawie tych danych będą tworzone listy wyborcze.

Właściwe informacje pozwolą prawidłowo przydzielić daną osobę do odpowiednego rejonu wyborczego. Jeżeli pielęgniarka/położna nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Rzeszowie czy jej obecne miejsce zatrudnienia jest prawidłowo wskazane, system przydzieli ją do poprzedniego miejsca pracy lub zamieszkania.

Pielęgniarka/położna chcąca uczestniczyć w zebraniu wyborczym w danym zakładzie pracy musi znajdować się na liście tego rejonu wyborczego.
Rejony wyborcze będą opublikowane na stronie www.oipip.rzeszow.pl po 1.10.2019 r. Prosimy, w związku z tym, weryfikować swoje dane po 1 października 2019 r. w biurze OIPIP w Rzeszowie.
Osoby biorące udział w wyborach w poszczególnych rejonach wyborczych, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą sprawdzić się na listach wyborczych ze swojego rejonu wyborczego w terminie 14 dni przed datą zebrania wyborczego w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie – tylko osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. Po tym terminie dopisanie osoby do list wyborczych nie będzie możliwe.

Prosimy o weryfikację danych osoby wykonujące zawód w różnych podmiotach leczniczych. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej podmiotu osoba traci prawo wyborcze.
Zmiany w zakresie rejonu wyborczego (miejsce pracy lub zamieszkania) można zgłaszać w Dziale Rejestru OIPiP w Rzeszowie najpóźniej do 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym.

Prosimy pielęgniarki i położne: emerytki, rencistki, osoby niepracujące, osoby bezrobotne oraz przebywające na urlopach wychowawczych o zgłaszanie się do biura OIPIP w Rzeszowie w celu dokonania wpisu na listę wyborców.

INFORMACJA WS WYBORÓW DELEGATÓW VIII KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE

1. KALENDARZ WYBORCZY

2. REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW 2019-2020

3. REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2019

4. REJONY WYBORCZE 2019