Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
21.11.2014.
 

V Podkarpacka Konferencja Położnicza

Miejsce badań prenatalnych w praktyce położniczej

 

Rzeszów, 4 grudnia 2014 r.

Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16c, Budynek A1


ORGANIZATORZY:

UR Wydział Medyczny – Katedra Położnictwa

OIPiP w Rzeszowie

PTP Oddział Wojewódzki w Rzeszowie


ZGŁOSZENIE

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie www. http://podkarpackakonferencjapoloznicza.pl/). oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł brutto na wskazane poniżej konto

Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000

W tytule przelewu należy podać „imię i nazwisko, V Podkarpacka Konferencja Położnicza”


KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

30 zł (brutto)/osoba 

Opłata zawiera: udział w konferencji, przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, 2 certyfikaty. 

 Opłatę należy uiścić do końca listopada, osoby rejestrujące się po 1 grudnia nie zostaną zapisane.


 
17.11.2014.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału

w  III KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego 

we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie

Termin:

4-5 grudnia 2014 roku

Miejsce obrad:

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 22

 

Zarys programu III Kongresu Prawa Medycznego:

 

Klauzula sumienia - prawa pacjenta i personelu medycznego a obowiązki szpitala

Dyrektywa transgraniczna - stan prawa i orzecznictwa po roku obowiązywania

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zmierzch czy rozkwit?

Pakiet onkologiczny a prawa pacjenta i obowiązki podmiotu leczniczego

Przeprosiny w relacji lekarz - pacjent, czyli wpływ polityki szczerości na roszczenia cywilnoprawne

Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki za błąd lekowy

Roszczenia pacjentów za szkody powstałe w ratownictwie medycznym

Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle Konstytucji RP i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Ograniczenie zdolności do czynności prawnych a prawa pacjenta w świetle rządowego projektu zmian Kodeksu Cywilnego

Zgoda zastępcza na leczenie w praktyce sądowej

Postepowanie z pacjentem ubezwłasnowolnionym w praktyce szpitalnej

·         Prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle działalności Rzecznika Prawa Obywatelskich

 

Informacje szczegółowe dotyczące uczestnictwa i opłat wraz z formularzem zgłoszenia on-line znajdą Państwo na stronie internetowej: www.prawomedyczne2014.pl

 
17.11.2014.
 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

 „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych

(TIK) w opiece nad osobami starszymi” 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://sympozjum.itie.tu.koszalin.pl/

 
07.11.2014.
 

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Choroba próchnicowa i opieka stomatologiczna dzieci w wieku 0-5 lat” w ramach projektu Dzieciństwo bez próchnicy.

 

Szkolenie skierowane jest do osób o zawodach: Pielęgniarki i Położnej z województwa podkarpackiego.

 

Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i personelu medycznego.

 

Działania przewidziane dla personelu medycznego to SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAWODZIE: PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nt. choroby próchnicowej, profilaktyki i opieki stomatologicznej u dzieci od 0-5 lat.

 

Celem projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 0-5 lat. 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY! 

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEGO UDZIAŁU!

 

Materiały dla personelu medycznego: http://www.zebymalegodziecka.pl/abc_higieny/dla_personelu_medycznego/1/

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

 

ADRES DO WYSYŁKI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Funduszy Europejskich

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Z dopiskiem: „Dzieciństwo bez próchnicy”

Kontakt: rekrutacjasppw@umlub.pl

 

Strona projektu: www.zebymalegodziecka.pl

 

FORMULARZ:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/Formularz_dbp.pdf

 
06.11.2014.
 

KONFERENCJA 

Przemoc seksualna wobec dzieci -II Edycja -

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Dla kogo:

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką a w szczególności: rodzice, studenci, młodzież licealna, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi, terapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Rozpoczęcie :

Data:            11-12 grudnia 2014 r. godz. 9.00-17.00

Miejsce:      Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne

                    Budynek A, Sala Recepcyjna.

Zgłoszenia przyjmujemy faksem na nr 22 781-24-31, pocztą, e-mailem.

 

Koszt konferencji jednej osoby  - 290 zł + vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze  środków publicznych.

 

Cena szkolenia obejmuje:

-     11 godzin zajęć dydaktycznych,

-     materiały szkoleniowe,

-      materiały do pracy (notes, długopis itp.),

-    kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,

-       zaświadczenie o ukończeniu konferencji.

 

http://www.soyer.edu.pl/konferencje/1.html

 
31.10.2014.
 

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

serdecznie zaprasza di wzięcia udziału w konferencji

 

 ABC dekontaminacji medycznej

 

Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014r.

godz. 10:00

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 20-23

 

(udział w konferencji jest bezpłatny)

Informacje i zgłoszenia Dorota Kudzoa-Karwowska tel.: 602133295 ; e-mail:dkarwowska@interia.pl

 

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/zapro.pdf

 
20.10.2014.
 

W imieniu Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” 

mamy przyjemność zaprosić do udziału w XXI Konferencji 

 

 Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie

 

która odbędzie się z okazji Światowego Dnia AIDS 

w dniach 1-2 grudnia 2014 r. w Warszawie, w salach konferencyjnych Hotelu Marriott.

 

Info: 

http://reshumanae.org.pl/konferencje/czlowiek-zyjacy-z-hiv-w-rodzinie-i-spoleczenstwie/ 

Druki

http://reshumanae.org.pl/konferencje/czlowiek-zyjacy-z-hiv-w-rodzinie-i-spoleczenstwie/druki-konferencyjne/ 

 
20.10.2014.
 

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI

GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI.

Zaproszenie

I seminarium specjalistyczne dobrej praktyki

 Odpowiedzialność pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki

 

Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2015r

GOLDEN FLOOR PLAZA AL. JEROZOLIMSKIE 123, WARSZAWA w godz. 10.00 – 17.00

Koszt 80 zł/ osobę (udział w warsztatach, obiad, certyfikat)

Wpłata na konto nr 02 1020 4027 0000 1202 0033 4946

w tytule proszę wpisać: „I seminarium”

Rejestracja

15 października - 15 grudnia 2014r drogą elektroniczną na adres

e- mail: dobrapraktykaanest@onet.pl

(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem opłaty)

 
20.10.2014.
 

Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat" oraz Wojewódzkie Konsultantki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego zapraszają do udziału w bezpłatnych konferencjach szkoleniowych pt. 


  • „Pielęgniarka Rodzinna  wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych

         i ich opiekunów – Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”


  • Patronat: mgr Izabela Ćwiertnia
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie


  • Rzeszów, 19 listopada 2014 r.
  • Hotel Restauracja TWIERDZA
  •  ul. Podkarpacka 10

  • Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego który umieszczony jest na stronie Fundacji www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce EDUKACJA, Konferencje Szkoleniowe.


 
15.10.2014.
 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy

do udziału w Jubileuszowej XV Ogólnopolskiej i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Pielęgniarka - dziecko - rodzina”, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 roku,

w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

 

Jubileuszowa Konferencja zostanie poświęcona szczególnie problemom dziecka i rodziny.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami,

refleksjami i wynikami badań naukowych. Proponowane tematy sesji:

·      Opieka nad matką i dzieckiem

·      Żywienie dzieci

·      Szczepienia ochronne

·      Dziecko z chorobą przewlekłą

·      Niepełnosprawność dzieci i młodzieży

·      Dziecko w sieci uzależnień

·      Przestępczość nieletnich

·      Krzywdzenie dzieci

·      Problemy dzieci i młodzieży w XXI wieku

·      Varia

 

Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów,

zarówno medycznych jak i niemedycznych. Zapraszamy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy, psychologów, pedagogów,

socjologów, prawników, opiekunów społecznych, policjantów, duchownych, dziennikarzy, studentów!

Do zobaczenia w Ciechanowie!

 

dr n. hum. Bożena Ostrowska

Dziekan                                                                                                                                                                                            

Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                         

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

 

KOMUNIMAT I

 
Karta biernego uczestnictwa
 
Karta czynnego uczestnictwa 

 


 
15.10.2014.
 

XVII edycja Colourse of Sepsis 2015

27-30.01.2015 Ostrawa, Czechy

W ramach Kongresu odbędzie się

 

II Podyplomowa Kursokonferencja dla Pielęgniarek Intensywnej

Opieki Medycznej 

 

w dniach 27-28 stycznia 2015

pod patronatem

Czeskiej Unii Pracowników Ochrony Zdrowia

Czeskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych

pod patronatem

 

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/Colourse_of_Sepsis_2015.pdf 


 
13.10.2014.
 

" V Konferencja Naukowa "EKG - wczoraj, dziś i jutro"

Zapraszamy do udziału w jednej z największych konferencji kardiologicznych w Polsce, poświęconej problemom elektrokardiologii.

data: 29.11.2014 r.

miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

opłaty:

lekarz - 70 zł

lekarz emerytowany, pielęgniarka, technik oraz ratownik medyczny - 35 zł

studenci - bezpłatnie z ważną legitymacją studencką

 

więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: www.ekg.umed.pl

 
10.10.2014.
 

KONFERENCJA

Przemoc seksualna wobec dzieci II Edycja 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dla kogo:

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką a w szczególności: rodzice, studenci, młodzież licealna, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi, terapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Rozpoczęcie :

Data: 11-12 grudnia 2014 r. godz. 9.00-17.00

Miejsce: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne

         Budynek A, Sala Recepcyjna.

Zgłoszenia przyjmujemy faksem na nr 22 781-24-31, pocztą, e-mailem.

 

Koszt konferencji jednej osoby  - 290 zł + vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze  środków publicznych.

www.soyer.edu.pl 

 
02.09.2014.
 

 

KONSEKWENCJE WPROWADZENIA NOWYCH USTAW W SEKTORZE SŁUŻBY ZDROWIA

Sejm przyjął 22 lipca 2014 r. ustawy składające się na tzw. pakiety kolejkowy i onkologiczny.

Kwestią strategiczną będącą skutkiem ustawy dla wszystkich podmiotów leczniczych jest istnienie na mapie potrzeb zdrowotnych.

Z ustawy wynikają bardzo istotne zmiany organizacyjne i prawne dla podmiotów leczniczych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących programu seminarium, ekspertów prowadzących poszczególne części prosimy o kontakt emaliowy rejestracja@hallmarkevents.pl lub telefoniczny 022 225 28 50. 
 
24.07.2014.
 

 Program rozwojowy dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU CURASWISS 


REKRUTACJA 2014/2015


 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/OGLOSZENIE_2014.pdf

 
24.07.2014.
 

 Warsztaty dydaktyczne 

„PLANOWANIE OPIEKI WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ICNP ®”


Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że Akredytowane przez ICN Centrum Badania 
i Rozwoju ICNP® organizuje warsztaty dydaktyczne dotyczące wdrożenia 
Klasyfikacji ICNP do dydaktyki i praktyki. 
Szkolenie skierowane jest do liderów, praktyków i dydaktyków. 
 
 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/ICNP_UM.pdf

 
07.07.2014.
 

 

Kurs - Terapia ręki I i II stopnia

Data:               20-21 września 2014 r.
                      sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-16.00
Miejsce:       Warszawa, ul. Wilcza 9, Centrum Konferencyjne
 
Data:               27-28 września 2014 r.
                      sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-16.00
Miejsce:       Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, Budynek NOT
 
Data:              29-30 listopada 2014 r.
                      sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-16.00
Miejsce:       Łódź, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18
 

Koszt szkolenia jednej osoby  - 5 50 zł + vat

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze  środków publicznych.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

        22 godzin zajęć dydaktycznych,

        materiały szkoleniowe,

        materiały do pracy (notes, długopis itp.),

        kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,

        zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 
 
 

INFO:

http://www.soyer.edu.pl/ 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 20