Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
02.06.2015.
 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

oraz komisja kształcenia i doskonalenia zawodowego 

zaprasza na konferencję organizowaną 

w dniach 23-25  października 2015r., w  Międzyzdrojach

 

„Późna dorosłość”

 

Koszt:    850 zł

Wyjazd – Autokary: 23.10.2015

12:00 – wyjazd autokaru  ul. Bogusława 30

12:15 – Oś. Słoneczne – parking na przeciwko Reala

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Pobierz

 

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej:

 2015.10.23-25 - Międzyzdroje - Konferencja pt. "Późna dorosłość" - SIPIP - Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych


 
02.06.2015.
 

Konferencja Multidyscyplinarna Kooperacja w Ochronie Zdrowia

Międzynarodowa Konferencja 

MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA

25-26 września 2015
Centrum Kongresowe Uzdrowisko Nový Smokovec
Vysoké Tatry, Słowacja

Tematy wiodące:
Pielęgniarstwo kliniczne różnych specjalności
Położnictwo
Medycyna ratunkowa
Fizjoterapia
Zdrowie publiczne
Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia
 
 
02.06.2015.
 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 8 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów WIHE Hospital odbędzie się Forum Konferencyjne dla Pielęgniarek i Położnych pt.

„Nowe rozwiązania, nowe technologie - środowisko pracy pielęgniarki i położnej”


Konferencja jest bezpłatna dla pielęgniarek i położnych
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne. Warunkiem udziału jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego 
 
W załączniku przesyłam szczegółowy program konferencji, który jest dostępny również na naszej stronie internetowej www.pce.com.pl w zakładce "Konferencje ogólnopolskie".
 
 
28.05.2015.
 

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału w konkursie na realizatorów projektu 

 

„Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”


 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: Zachowaj Równowagę
Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: Centrum Zdrowia Dziecka w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.
Link konkursu:

 
20.05.2015.
 

 

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych

 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

 

Komunikat:

www.akademiapoloznej.pl/wp-content/uploads/2013/05/X-Zjazd-Pielęgniarek-i-Położnych-z-oddziałów-neonatologicznych-Warszawa-komunikat-I-6.pdf

Karta zgłoszenia uczestnictwa: 

www.akademiapoloznej.pl/wp-content/uploads/2013/05/Karta-zgłoszenia-uczestnictwa-Zjazd-26-27-czerwiec-20151.pdf

 
20.05.2015.
 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych - Komisja 

Jakości w Ochronie Zdrowia przekazuje 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Zakład Psychologii Zdrowia

 

Komunikat


VI Sympozjum Naukowo­ Szkoleniowego

„Rola Grup Balinta w Doskonaleniu Kontaktu Terapeutycznego”

planujemy w przyszłym roku

kalendarzowym. O dokładnym terminie i programie przyszłorocznego Sympozjum, zostaną

Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem, w odrębnym komunikacie. Zostanie on zamieszczony

ponadto na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia

Balintowskiego.

W roku bieżącym, 11­12 września zapraszamy natomiast do udziału w sesji teoretycznej

oraz warsztatach balintowskich zatytułowanych: „Komunikacja terapeutyczna z

pacjentem”. Sesja ta i warsztaty odbywać się będą w ramach międzynarodowej konferencji

Wydziału Nauk o Zdrowiu: „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i

badaniach naukowych”. Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasadach rejestracji

znajdują się na stronie internetowej Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych., a także na

stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM.

 
19.05.2015.
 

 

I KOMUNIKAT

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Świadomość – wyzwania XXI wieku”

 

Miejsce Konferencji

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

 

Data Konferencji

23-24 września 2015

 

W miesiącu czerwcu b.r. prześlemy szczegółowy program konferencji. 

 
05.05.2015.
 

 

Zagrożenia dla personelu medycznego szpitali w kontekście odpowiedzialności podmiotu leczniczego przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Warszawa, 22 maja 2015 r.

 

W dniu 1 stycznia 2012 r.  weszły w życie przepisy wprowadzające  do polskiego prawodawstwa nową instytucję - Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Coraz więcej poszkodowanych pacjentów korzysta z tej ścieżki przy dochodzeniu roszczeń.  Przedmiotem rozpoznania Komisji nie jest odpowiedzialność poszczególnych osób wykonujących zawody medyczne lecz szpitala jako jednostki organizacyjnej. Niestety konsekwencją postepowania przed Komisją mogą być drastyczne dla personelu medycznego skutki prawne, w postaci odpowiedzialności: pracowniczej, zawodowej (przed organami samorządu), cywilnej a nawet karnej. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi  aspektami powyższych regulacji, określenia obszarów zagrożeń  oraz pomoc w ich unikania lub ograniczaniu ich negatywnych następstw.

 

Program szkolenia obejmuje:

1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami działania Wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

2. Rola personelu medycznego w postępowaniu przed Komisją

    a) współpraca z pracodawcą w odpowiedzi na wniosek pacjenta - (obowiązki, zagrożenia, jak ich unikać?)

    b) personel medyczny jako świadek przed Komisją - (obowiązki, zagrożenia)

3. Odpowiedzialność szpitala jako jednostki a skutki postępowania przed Komisją dla personelu medycznego.

    a) skutki związane z odpowiedzialnością w ramach placówki (czy mogę stracić pracę?)

    b) skutki związane z odpowiedzialnością zawodową (postępowanie przed rzecznikie odpowiedzialności zawodowej i sądem dyscyplinarnym)

    c) skutki związane z odpowiedzialnością cywilną a forma zatrudnienia (pracownik etatowy i kontraktowy)

    d) skutki złożenia przez pacjenta zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (jak odpierać zarzuty?)

4. Czy Komisja może wystąpić do innych organów ze skargę przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny?

5. Czy powinienem wykupić polisę ubezpieczeniową? - jaką, na co zwrócić uwagę przy jej nabyciu

 

 

 
05.05.2015.
 

VIII Międzynarodowa Konferencja

Kobieta w zdrowiu i chorobie 

25 - 26 września 2015 r.

 

Organizatorzy:

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO, 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE, 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

KATEDRA I KLINIKA ZDROWIA MATKI I DZIECKA,

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 

Miejsce konferencji 

HOTEL "ORLE" CENTRUM HOTELOWO - KONFERENCYJNE

GDAŃSK SOBIESZEWO 80 - 680 ul. LAZUROWA 8

 

INFO: pobierz-informacje.doc

 
21.04.2015.
 

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Bydgoszczy

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,

a zwłaszcza pielęgniarki Oddziałów Neonatologicznych i Pediatrycznych oraz położne,

w dniach 4-5 września br. do Bydgoszczy,  na konferencję pt.

 

PROBLEMY HEMATOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO I DZIECIĘCEGO


Wiecej na stronie:www.alka-tech.com.pl

 
14.04.2015.
 

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejny,

V Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN)

 
Naukowo-szkoleniowa konferencja jest poświęcona 

aktualnym problemom, wyzwaniom i osiągnięciom w opiece nad pacjentem z chorobą układu 
nerwowego.

Mamy nadzieję, iż Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, wielodyscyplinarnej 
dyskusji, nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz miłych spotkań towarzyskich.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Serdecznie zapraszam! 

dr hab. Krystyna Jaracz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 
07.04.2015.
 

UWAGA POŁOŻNE!!

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym szkoleniem specjalistycznym dla położnych POZ/AOS w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy uprzejmie prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na organizację kursu w 2015 roku.

 

Położne POZ i AOS zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w Programie proszone są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz wypełnienie zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie zgłoszeń na adres korespondencyjny biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Rzeszowie, adres mailowy wok.podkarpacie@onet.eu lub faksem 17 86 66 275.

 

INFO: WOK Podkarpacie - Profilaktyka, wykrywanie raka piersi i szyjki macicy :: UWAGA POŁOŻNE!! -

 

Dokumenty do pobrania:

 formularz zgloszeniowy dla poloznych do uczestnictwa w kursie (1).doc

 oswiadczenie uczestnika poloznej.doc

 zaswiadczenie o stazu poloznych.doc

 
07.04.2015.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Dział Pielęgniarstwa

Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową 

 Pielęgniarka w Rehabilitacji pt.:

„Choroby układu sercowo-naczyniowego jako przyczyna niepełnosprawności- rola 

pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym”

 

Termin konferencji: 

25 września 2015 (piątek) w godzinach 9,00-18,00 

26 września 2015 ( sobota) w godzinach 9.00-13.00

 

Miejsce konferencji: 

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 

w Tarnowskich Górach, Adres: Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

 

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia: Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Ziętka

 

 
03.04.2015.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Dział Pielęgniarstwa

Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową 

 Pielęgniarka w Rehabilitacji pt.:

„Choroby układu sercowo-naczyniowego jako przyczyna niepełnosprawności- rola 

pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym”

 

Termin konferencji:

25 września 2015 (piątek) w godzinach 9,00-18,00 

26 września 2015 ( sobota) w godzinach 9.00-13.00

 

Miejsce konferencji: 

 

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 

w Tarnowskich Górach, Adres: Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia : Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Ziętka

 
30.03.2015.
 

 

Akademia Pielęgniarki Pediatrycznej

 W dniach 18-19 września 2015 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa AKADEMIA PIELĘGNIARKI PEDIATRYCZNEJ przeznaczona dla pielęgniarek pediatrycznych.

 

Szczegółowe informacje o Konferencji /program, opłaty itd./, można uzyskać na stronie internetowej Akademia Pielegniarki - E-medycyna.pl

Serwis pozwala także na bezpośrednie dokonanie rejestracji.

 

 
25.03.2015.
 

Epidemiologia XXI wieku 

 I Kongres Ogólnopolski dla pielęgniarek i lekarzy mikrobiologów, członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. 

Bezpieczny personel i pacjent – działajmy razem

 

Termin:

11–12 września 2015 r.

Miejsce:

Hotel Angelo

Sokolska 24, 40-086 Katowice

 

 

 

 
06.02.2015.
 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WYDZIAŁ MEDYCZNY

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

 

UNIWERSYTET W DEBRECZYNIE

WYDZIAŁ ZDROWIA

 

UNIWERSYTET POŁUDNIOWOCZESKI 

W CZESKICH BUDEJOWICACH

WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK SPOŁECZNYCH

 

UNIWERSYTET KONSATNYNA FILOZOFA W NITRZE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

ZAPRASZAJĄ NA

 

VIII  MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

 

PIELĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?

 

RZESZÓW

10 – 11 Wrzesień 2015 

 

WAŻNE TERMINY

Termin rejestracji: 15 czerwca 2015

Termin nadsyłania pełnych prac: 15 czerwca 2015 

Formularz rejestracyjny dostępny jest  na stronie internetowej sympozjum www.sympozjum.eu 

INFORMACJA:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2015/SYMPOZJUM_10_11_09_2015.pdf 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 19