Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
02.09.2014.
 

 

KONSEKWENCJE WPROWADZENIA NOWYCH USTAW W SEKTORZE SŁUŻBY ZDROWIA

Sejm przyjął 22 lipca 2014 r. ustawy składające się na tzw. pakiety kolejkowy i onkologiczny.

Kwestią strategiczną będącą skutkiem ustawy dla wszystkich podmiotów leczniczych jest istnienie na mapie potrzeb zdrowotnych.

Z ustawy wynikają bardzo istotne zmiany organizacyjne i prawne dla podmiotów leczniczych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących programu seminarium, ekspertów prowadzących poszczególne części prosimy o kontakt emaliowy rejestracja@hallmarkevents.pl lub telefoniczny 022 225 28 50. 
 
28.08.2014.
 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję otwierającą cykl szkoleń kadry medycznej i zarządzającej sektorem ochrony zdrowia, realizowanych w ramach projektu 

Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. W załączeniu przesyłamy zaproszenie.

Celem konferencji jest  przedstawienie założeń Projektu, działań jakie zostaną zrealizowane oraz korzyści wynikających z Projektu. Ponadto zaprezentowany zostanie zakres tematyczny szkoleń oraz funkcjonalność platformy e-learningowej, wykorzystywanej w procesie szkoleniowym.
 
Konferencja odbędzie się w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie w dniu 12 września 2014 r. w godzinach 10:00 – 14:00.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego poniżej FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 9 września 2014 r.
 
28.08.2014.
 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpital Uniwersytecki w Krakowie    

organizują konferencję


Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznymi

 
Kraków 26-27 września 2014

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.bezpiecznypacjent.cm-uj.krakow.pl

Sekretariat: 12 421 93 51
 
27.08.2014.
 

Serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Naukowo- Szkoleniową dla pielęgniarek i położnych


Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Kardiochirurgii

 
miejsce konferencji: Ośrodek kształcenia dla Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych ul Wodna 15

data :06 listopada  godz.: 09:00 – 16:00

Kartę udziału proszę uzupełnić i odesłać do 27  października 2014 roku na adres : pieloper4@wp.pl zgłoszenia przyjmuje Elżbieta Tybinkowska Tel .602 832 518 ( w sprawie rejestracji uczestników)

Kontakt :Danuta Siemiątkowska 604 577 398 ( w sprawie konferencji)

Udział w konferencji jest bezpłatny
 
 
27.08.2014.
 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla instruktorów Szkoły Rodzenia, które odbędzie się 05-07.09 oraz 19-21.09 w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie. 

Jak zorganizować Szkołę Rodzenia? Jak ułożyć spójny i interesujący program kursu? Jak urozmaicić zajęcia i przekaz, żeby zaktywizować grupę?

 
Na te i wiele innych pytań odpowiemy na szkoleniu dla instruktorów szkoły rodzenia w Centrum Medycznym „Żelazna”. Kurs skierowany jest do nauczycieli szkół rodzenia, którzy chcieliby poznać i poszerzyć swoje umiejętności o aktywne i efektywne metody prowadzenia zajęć.Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Sala Dydaktyczna Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa (poziom -1)

Koszt uczestnictwa: 600,00 zł. Cena obejmuje: szkolenie teoretyczne i praktyczne, catering kawowy, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej faxem pod numer: /22/ 83-82-452 lub e-mailem na adres: dydaktyka@szpitalzelazna.pl

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: dydaktyka@szpitalzelazna.pl bądź telefonicznego: 668 30 88 55 lub (22) 53 69 318 (pon-pt 10.00-15.00) - wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na pytania.
 
 
25.08.2014.
 

V Sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii

17 – 18.10.2014 w Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi 
 
 
 
W imieniu Komitetu Naukowego oraz własnym  serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sympozjum – poniżej załączamy link do rejestracji:
 
20.08.2014.
 

Zapraszamy na konferencję 

 

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki w aspekcie nowych ustaw

Proponujemy następujące terminy szkolenia:
 
Szczyrk, 17-18 października 2014 r.
 
INFO:  
 
20.08.2014.
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie 

 

HIV/AIDS i narkomanii dla pracowników medycznych, w tym m.in. pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Proponujemy następujące terminy szkolenia:
 
8 – 11 września 2014
29 września – 2 października 2014
20 – 23 października 2014
Opłata za szkolenie wynosi 280 zł.
 
INFO: 
 
14.08.2014.
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

zaprasza pielęgniarki i położne na konferencję pt. 

 

"Schorzenia narządów ruchu – powrót do sprawności"

która odbędzie się w dniu 9.10.2014r. w godz. 930-1500 
w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 
ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)a
 
INFO:
 
14.08.2014.
 

Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych

Sekcja Pielęgniarstwa Otolaryngologicznego

Oddział Otolaryngologii

Szpital Uniwersytecki im. F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Bańskiej Bystrzycy

zapraszają na

 

"XVII Międzynarodową Konferencję Pielęgniarstwa Otolaryngologicznego"

10-11. października 2014
Hotel Lux B&B, s.r.o., Námestie Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica, Słowacja
 
INFO:
 
Karta rejstracji:
 
07.08.2014.
 

Uprzejmie informujemy, że w terminie 16-18.10.2014 r. w Karpaczu (Hotelu Gołębiewski) odbędzie się 

IV Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-Kontrowersje.

W ramach tej konferencji w dniu 18.10.2014 r. (sobota) odbędzie się sesja pielęgniarska pt.:

 

"Bezpieczeństwo pacjenta w oddziale okulistycznym"

na którą serdecznie zapraszamy Zespół Pielęgniarski.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji – http://okulistyka-kontrowersje.pl/
 
07.08.2014.
 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w terminie 26-27.09.2014 r. we Wrocławiu (Hotel Mercure Centrum) odbędzie się 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Wrocławska Jesień Laryngologiczna.

W ramach tej konferencji w dniu 27.09.2014 r. (sobota) odbędzie się sesja pielęgniarska pt.: 


"Opieka pielęgnacyjna , psychologiczna i rehabilitacyjna nad pacjentem leczonym

z powodu nowotworu głowy i szyi"

na którą serdecznie zapraszamy Zespół Pielęgniarski.
Szczegółowy program sesji znajduje się w załączeniu.
 
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat sesji pielęgniarskiej. Wierzymy, że udział w tym spotkaniu naukowym przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa na oddziałach w całej Polsce.
 
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji – http://laryngologia.wroclaw.pl/
Serdecznie zapraszamy do Wrocławia !
 
06.08.2014.
 

Warsztaty: 

"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA W 2014R."

 
06.08.2014.
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października oraz 30 października 2014 roku,

jednodniowe warsztaty, w 25 osobowych grupach, pt. 

 

"Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych"


Są to pierwsze warsztaty, które rozpoczynają cykl warsztatów na temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie.
Zapraszamy do uczestnictwa pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych.
 
Warsztaty są organizowane w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, ul Pory 78, X piętro.
 
W związku z powyższym, w załączeniu przesyłam komunikat oraz kartę zgłoszenia, z prośbą o przekazanie pielęgniarkom i położnym pracującym w podmiotach leczniczych oraz zamieszczenie na stronie internetowej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.


INFO:
 
03.08.2014.
 

Konferencja dla pielęgniarek poz / położnych poz, dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

oraz dla pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2014r. w Warszawie. Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie

problemów wpływających na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ i opieki długoterminowej

oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: gdzie polskie pielęgniarstwo rodzinne? dokąd zmierza opieka długoterminowa?

zdrowie i szkoła - bariery i wyzwania.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy:

- 4 listopada 2014r. pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej (Sesja I - Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?).

- 5 listopada 2014r. pielęgniarki realizujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

(Sesja II - Qvo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest i jak będzie?").

- 6 listopada 2014r. pielęgniarki realizujące świadczenia opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania

i wychowania

(Sesja III - Zdrowie i szkoła*).

 

Miejsce obrad - Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT),

ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. 

Przewidywana liczba uczestników - 130 (w każdy dzień Konferencji). Z uwagi na ograniczony limit miejsc o udziale Uczestnika

w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy zgłoszeniowej w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przed

upływem terminu.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w Konferencji wynosi 250.00 zł (za każdy dzień). Koszty opłaty konferencyjnej uwzględniają 23% podatek VAT.

W ramach powyżej kwoty przewidziane jest uczestnictwo, certyfikat, serwis kawowy, lunch oraz materiały pokonferencyjne

(przesłane po konferencji na indywidualny adres e-mail uczestnika konferencji).

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie dokładne, drukowanymi literami karty   zgłoszenia oraz dokonanie

opłaty w terminie do 30 września 2014 r. zgodnie z informacją podaną w poszczególnych kartach.

 

 

 

 
03.08.2014.
 

Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

oraz 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

Zaprasza na 

 

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

"Stany zagrożenia życia XXI w - nowe problemy, nowe wyzwania"

 

 
24.07.2014.
 

 

Pracownicy medyczni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie HIV/AIDS i narkomanii dla pracowników medycznych, w tym m.in. pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Proponujemy następujące terminy szkolenia:

8 – 11 września 2014
29 września – 2 października 2014
Opłata za szkolenie wynosi 280 zł
 
 

INFO:

http://reshumanae.org.pl/szkolenia/pracownicy-medyczni/

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 43