Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
28.05.2015.
 

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Uordzeni" serdecznie zaprasza wszystkich profesjonalistów związanych z opieką okołoporodową na IV Ogólnopolską Konferencję

„W położniczym tyglu”


która odbędzie się 11 i 12 czerwca 2015 roku w Ćwiklicach k. Pszczyny.
  
 
28.05.2015.
 

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału w konkursie na realizatorów projektu 

 

„Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”


 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: Zachowaj Równowagę
Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: Centrum Zdrowia Dziecka w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.
Link konkursu:

 
21.05.2015.
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

ZAPRASZA 

PIELĘGNIARKI  SZKOLNE  I  HIGIENISTKI

na konferencję naukowo-szkoleniową

 

Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych urazach w szkole.

Skutki uboczne powszechnie dostępnych leków OTC.

 
Rzeszów, 10 czerwiec 2015  r.
Hotel „Twierdza” ul. Podkarpacka 10B
(w godzinach od 9.00 do 15.00)

Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych urazach w szkole (Paweł Jasiński),

Skutki uboczne powszechnie dostępnych leków OTC (Jacek Brodziński).

Zgłoszenia uczestnictwa – TYLKO TELEFONICZNIE  

w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  – tel. (17) 77 88 483

KONFERENCJA  BEZPŁATNA  DLA  PIELĘGNIAREK

na konto: Bank PKO S.A.  82 1240 4751 1111 0000 5509 6478

PANIE  HIGIENISTKI  –  OPŁATA   20 zł 

z dopiskiem „Konferencja 10.06.2014” 

Opłata do 03 CZERWCA 2014 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 
21.05.2015.
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

we współpracy z firmą PELARGOS

ZAPRASZAJĄ

DO UDZIAŁU W  CYKLICZNYCH WARSZTATACH EDUKACYJNYCH

DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK

 

Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia 

noworodków i niemowląt - standardy 

Powrót do aktywności kobiet po porodzie

(m. in. profilaktyka związana z zaburzeniami w obrębie dna miednicy 

oraz przeciwdziałanie rozejściu się kresy białej – pokaz/nauka ćwiczeń)

postępowania. 

 

 

w dniu 1 czerwca  2015 r. (poniedziałek) 

w godzinach 12.00 - 15.30

Hotel  „Twierdza”,  ul. Podkarpacka 10B w Rzeszowie.

 

Wszystkie uczestniczki otrzymają: certyfikat uczestnictwa w niniejszym 

spotkaniu, skrypty tematyczne, interesujące materiały informacyjne.

 

Zgłoszenia uczestnictwa – TYLKO TELEFONICZNIE  

 

w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  – tel. (17) 77 88 483

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 
20.05.2015.
 

 

X Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych

 

26-27 czerwca 2015 r. w Warszawie, Hotel Radisson Blu SOBIESKI, Pl. Zawiszy 1

 

Komunikat:

www.akademiapoloznej.pl/wp-content/uploads/2013/05/X-Zjazd-Pielęgniarek-i-Położnych-z-oddziałów-neonatologicznych-Warszawa-komunikat-I-6.pdf

Karta zgłoszenia uczestnictwa: 

www.akademiapoloznej.pl/wp-content/uploads/2013/05/Karta-zgłoszenia-uczestnictwa-Zjazd-26-27-czerwiec-20151.pdf

 
20.05.2015.
 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych - Komisja 

Jakości w Ochronie Zdrowia przekazuje 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Zakład Psychologii Zdrowia

 

Komunikat


VI Sympozjum Naukowo­ Szkoleniowego

„Rola Grup Balinta w Doskonaleniu Kontaktu Terapeutycznego”

planujemy w przyszłym roku

kalendarzowym. O dokładnym terminie i programie przyszłorocznego Sympozjum, zostaną

Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem, w odrębnym komunikacie. Zostanie on zamieszczony

ponadto na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia

Balintowskiego.

W roku bieżącym, 11­12 września zapraszamy natomiast do udziału w sesji teoretycznej

oraz warsztatach balintowskich zatytułowanych: „Komunikacja terapeutyczna z

pacjentem”. Sesja ta i warsztaty odbywać się będą w ramach międzynarodowej konferencji

Wydziału Nauk o Zdrowiu: „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i

badaniach naukowych”. Szczegółowe informacje o konferencji oraz zasadach rejestracji

znajdują się na stronie internetowej Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych., a także na

stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM.

 
19.05.2015.
 

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych - Komisja 

Jakości w Ochronie Zdrowia przekazuje 

szczegółowe informacje dotyczące organizowanej 

konferencji: 


JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA – TEORIA I PRAKTYKA”

 

Termin konferencji :

11 czerwiec 2015 r.

 

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Szczecinie - sala „Buchalter” - Aleja Wojska Polskiego 83, 

w godzinach od 9.00 do 14.30

rejestracja od godz. 8.30

 

INFO:

 2015.06.11 - Szczecin - Konferencja "Jakość w ochronie zdrowia - teoria i praktyka" - SIPIP - Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

 
19.05.2015.
 

 

I KOMUNIKAT

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Świadomość – wyzwania XXI wieku”

 

Miejsce Konferencji

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

 

Data Konferencji

23-24 września 2015

 

W miesiącu czerwcu b.r. prześlemy szczegółowy program konferencji. 

 
19.05.2015.
 

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAUKOWO – SZKOLENIOWA

 

„OPIEKA PALIATYWNA XXI WIEKU”

 

pod Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Władysława Ortyla

 

TERMINY

Zgłoszenie udziału w konferencji, opłatę konferencyjną należy przesłać

do 5 czerwca 2015 roku

Formularz zgłoszeniowy na stronie www.dar-med.eu

Formularz wysłać e-mail; darmed.konferencja2015@interia.pl lub

- fax 13 434 31 22

 

 

 
05.05.2015.
 

 

Zagrożenia dla personelu medycznego szpitali w kontekście odpowiedzialności podmiotu leczniczego przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Warszawa, 22 maja 2015 r.

 

W dniu 1 stycznia 2012 r.  weszły w życie przepisy wprowadzające  do polskiego prawodawstwa nową instytucję - Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Coraz więcej poszkodowanych pacjentów korzysta z tej ścieżki przy dochodzeniu roszczeń.  Przedmiotem rozpoznania Komisji nie jest odpowiedzialność poszczególnych osób wykonujących zawody medyczne lecz szpitala jako jednostki organizacyjnej. Niestety konsekwencją postepowania przed Komisją mogą być drastyczne dla personelu medycznego skutki prawne, w postaci odpowiedzialności: pracowniczej, zawodowej (przed organami samorządu), cywilnej a nawet karnej. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi  aspektami powyższych regulacji, określenia obszarów zagrożeń  oraz pomoc w ich unikania lub ograniczaniu ich negatywnych następstw.

 

Program szkolenia obejmuje:

1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami działania Wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

2. Rola personelu medycznego w postępowaniu przed Komisją

    a) współpraca z pracodawcą w odpowiedzi na wniosek pacjenta - (obowiązki, zagrożenia, jak ich unikać?)

    b) personel medyczny jako świadek przed Komisją - (obowiązki, zagrożenia)

3. Odpowiedzialność szpitala jako jednostki a skutki postępowania przed Komisją dla personelu medycznego.

    a) skutki związane z odpowiedzialnością w ramach placówki (czy mogę stracić pracę?)

    b) skutki związane z odpowiedzialnością zawodową (postępowanie przed rzecznikie odpowiedzialności zawodowej i sądem dyscyplinarnym)

    c) skutki związane z odpowiedzialnością cywilną a forma zatrudnienia (pracownik etatowy i kontraktowy)

    d) skutki złożenia przez pacjenta zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (jak odpierać zarzuty?)

4. Czy Komisja może wystąpić do innych organów ze skargę przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny?

5. Czy powinienem wykupić polisę ubezpieczeniową? - jaką, na co zwrócić uwagę przy jej nabyciu

 

 

 
05.05.2015.
 

VIII Międzynarodowa Konferencja

Kobieta w zdrowiu i chorobie 

25 - 26 września 2015 r.

 

Organizatorzy:

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO, 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE, 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

KATEDRA I KLINIKA ZDROWIA MATKI I DZIECKA,

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 

Miejsce konferencji 

HOTEL "ORLE" CENTRUM HOTELOWO - KONFERENCYJNE

GDAŃSK SOBIESZEWO 80 - 680 ul. LAZUROWA 8

 

INFO: pobierz-informacje.doc

 
05.05.2015.
 

KOMUNIKAT II

 

Szanowni Państwo,

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych – Komisja Jakości w Ochronie Zdrowia przekazuje szczegółowe informacje dotyczące organizowanej konferencji:


 

„ JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA – TEORIA I PRAKTYKA”Termin konferencji :

11 czerwiec 2015 r.

 

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Szczecinie - sala „Buchalter” - Aleja Wojska Polskiego 83,

w godzinach od 9.00 do 14.30

rejestracja od godz. 8.30

 

Program Konferencji :

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.

 

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji.

 

9.15 – 9.45 Jakość na rynku usług medycznych - dr n. med. Małgorzata Szmajda

 

9.45 – 10.45 Realizacja wymagań jakościowych przez podmioty lecznicze nie posiadające certyfikatów jakości - mgr Katarzyna Grabowiecka, Naczelna Pielęgniarka, 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie

 

10.45 – 11.00 Jakość na poziomie certyfikowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Marzenna Blachowska – Dyrektor ds. Jakości, SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie.

 

11.00 – 11.30 System zarządzania jakością w ocenie jednostki certyfikującej na przykładzie podmiotów pielęgniarskich - Beata Wagner – auditor SZJ, BSI Group Polska Sp. z o.o.

 

11.30 – 12.00 Procedury ICNP jako przyszłość i jakość w pielęgniarstwie - mgr Zygmunt Sitko - Naczelny Pielęgniarz – Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.

 

12.00 – 12.15 Wystąpienie firmy

 

12.15 – 12.45 przerwa kawowa

 

12.45 – 13.00 Wystąpienie firmy

 

13.00 – 13.30 Jakość opieki pielęgniarskiej nad pacjentem psychiatrycznym – mgr Joanna Ekalt, SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie

 

13.30 - 14.00 Podmioty opieki pielęgniarskiej a system zarzadzania jakością – studium przypadku – Adam Majewski – kierownik ZOZ „ MIL-MED” w Gryficach

 

14.00 - 14.30 Podmioty opieki pielęgniarskiej a system zarzadzania jakością – studium przypadku – Igor Semeniuk – Pełnomocnik ds. Jakości NZOZ „Amimed” w Szczecinie

 

W sali konferencyjnej będą stoiska firm:

 

ConvaTec

ING Towarzystwo Ubezpieczeń

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Opłaty konferencyjne:

 

Koszt uczestnictwa – 50 zł.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie - do dnia 20 maja 2015 r.

 

Opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji należy dokonać na konto :

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

 

PKO BP

Nr konta 49144013320000000003407567

z dopiskiem „Jakość w ochronie zdrowia”

 

Koszty uczestnictwa obejmują:

- wykłady

- poczęstunek

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia.

 

Uczestników konferencji prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej zgodnie z powyższymi zasadami i przedstawienie w dniu konferencji, podczas rejestracji uczestników, kopii dowodu wpłaty. Uiszczenie wpłaty jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję.

 

Uprzejmie prosimy kierowników jednostek organizacyjnych o upowszechnienie treści komunikatu II pełnomocnikom ds. jakości w zakładach opieki zdrowotnej oraz wszystkim zainteresowanym pracownikom.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Małgorzata Szmajda

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa – pobierz 

 
21.04.2015.
 

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Bydgoszczy

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,

a zwłaszcza pielęgniarki Oddziałów Neonatologicznych i Pediatrycznych oraz położne,

w dniach 4-5 września br. do Bydgoszczy,  na konferencję pt.

 

PROBLEMY HEMATOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO I DZIECIĘCEGO


Wiecej na stronie:www.alka-tech.com.pl

 
14.04.2015.
 

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejny,

V Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN)

 
Naukowo-szkoleniowa konferencja jest poświęcona 

aktualnym problemom, wyzwaniom i osiągnięciom w opiece nad pacjentem z chorobą układu 
nerwowego.

Mamy nadzieję, iż Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, wielodyscyplinarnej 
dyskusji, nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz miłych spotkań towarzyskich.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Serdecznie zapraszam! 

dr hab. Krystyna Jaracz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 
07.04.2015.
 

UWAGA POŁOŻNE!!

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym szkoleniem specjalistycznym dla położnych POZ/AOS w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy uprzejmie prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na organizację kursu w 2015 roku.

 

Położne POZ i AOS zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w Programie proszone są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz wypełnienie zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie zgłoszeń na adres korespondencyjny biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Rzeszowie, adres mailowy wok.podkarpacie@onet.eu lub faksem 17 86 66 275.

 

INFO: WOK Podkarpacie - Profilaktyka, wykrywanie raka piersi i szyjki macicy :: UWAGA POŁOŻNE!! -

 

Dokumenty do pobrania:

 formularz zgloszeniowy dla poloznych do uczestnictwa w kursie (1).doc

 oswiadczenie uczestnika poloznej.doc

 zaswiadczenie o stazu poloznych.doc

 
07.04.2015.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Dział Pielęgniarstwa

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych 

serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową:

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA


która odbędzie się w dniach 17-18 czerwiec 2015 roku w Ostródzie.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Siedziba: ul. Pożarskiego 25m 02 04-703 Warszawa

nr Tel. kom. 608-728-407

 

Pliki do pobrania: http://www.pspp.eu/pliki/141_1.pdf

 

 
07.04.2015.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Dział Pielęgniarstwa

Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową 

 Pielęgniarka w Rehabilitacji pt.:

„Choroby układu sercowo-naczyniowego jako przyczyna niepełnosprawności- rola 

pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym”

 

Termin konferencji: 

25 września 2015 (piątek) w godzinach 9,00-18,00 

26 września 2015 ( sobota) w godzinach 9.00-13.00

 

Miejsce konferencji: 

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 

w Tarnowskich Górach, Adres: Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

 

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia: Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Ziętka

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 25