Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
20.08.2014.
 

Zapraszamy na konferencję 

 

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki w aspekcie nowych ustaw

Proponujemy następujące terminy szkolenia:
 
Szczyrk, 17-18 października 2014 r.
 
INFO:  
 
20.08.2014.
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie 

 

HIV/AIDS i narkomanii dla pracowników medycznych, w tym m.in. pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Proponujemy następujące terminy szkolenia:
 
8 – 11 września 2014
29 września – 2 października 2014
20 – 23 października 2014
Opłata za szkolenie wynosi 280 zł.
 
INFO: 
 
14.08.2014.
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

zaprasza pielęgniarki i położne na konferencję pt. 

 

"Schorzenia narządów ruchu – powrót do sprawności"

która odbędzie się w dniu 9.10.2014r. w godz. 930-1500 
w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 
ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)a
 
INFO:
 
14.08.2014.
 

Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych

Sekcja Pielęgniarstwa Otolaryngologicznego

Oddział Otolaryngologii

Szpital Uniwersytecki im. F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Bańskiej Bystrzycy

zapraszają na

 

"XVII Międzynarodową Konferencję Pielęgniarstwa Otolaryngologicznego"

10-11. października 2014
Hotel Lux B&B, s.r.o., Námestie Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica, Słowacja
 
INFO:
 
Karta rejstracji:
 
07.08.2014.
 

Uprzejmie informujemy, że w terminie 16-18.10.2014 r. w Karpaczu (Hotelu Gołębiewski) odbędzie się 

IV Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-Kontrowersje.

W ramach tej konferencji w dniu 18.10.2014 r. (sobota) odbędzie się sesja pielęgniarska pt.:

 

"Bezpieczeństwo pacjenta w oddziale okulistycznym"

na którą serdecznie zapraszamy Zespół Pielęgniarski.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji – http://okulistyka-kontrowersje.pl/
 
07.08.2014.
 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w terminie 26-27.09.2014 r. we Wrocławiu (Hotel Mercure Centrum) odbędzie się 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Wrocławska Jesień Laryngologiczna.

W ramach tej konferencji w dniu 27.09.2014 r. (sobota) odbędzie się sesja pielęgniarska pt.: 


"Opieka pielęgnacyjna , psychologiczna i rehabilitacyjna nad pacjentem leczonym

z powodu nowotworu głowy i szyi"

na którą serdecznie zapraszamy Zespół Pielęgniarski.
Szczegółowy program sesji znajduje się w załączeniu.
 
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat sesji pielęgniarskiej. Wierzymy, że udział w tym spotkaniu naukowym przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa na oddziałach w całej Polsce.
 
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji – http://laryngologia.wroclaw.pl/
Serdecznie zapraszamy do Wrocławia !
 
06.08.2014.
 

Warsztaty: 

"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA W 2014R."

 
06.08.2014.
 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października oraz 30 października 2014 roku,

jednodniowe warsztaty, w 25 osobowych grupach, pt. 

 

"Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych"


Są to pierwsze warsztaty, które rozpoczynają cykl warsztatów na temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie.
Zapraszamy do uczestnictwa pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych.
 
Warsztaty są organizowane w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, ul Pory 78, X piętro.
 
W związku z powyższym, w załączeniu przesyłam komunikat oraz kartę zgłoszenia, z prośbą o przekazanie pielęgniarkom i położnym pracującym w podmiotach leczniczych oraz zamieszczenie na stronie internetowej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.


INFO:
 
03.08.2014.
 

Konferencja dla pielęgniarek poz / położnych poz, dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

oraz dla pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2014r. w Warszawie. Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie

problemów wpływających na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ i opieki długoterminowej

oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: gdzie polskie pielęgniarstwo rodzinne? dokąd zmierza opieka długoterminowa?

zdrowie i szkoła - bariery i wyzwania.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy:

- 4 listopada 2014r. pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej (Sesja I - Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?).

- 5 listopada 2014r. pielęgniarki realizujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

(Sesja II - Qvo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest i jak będzie?").

- 6 listopada 2014r. pielęgniarki realizujące świadczenia opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania

i wychowania

(Sesja III - Zdrowie i szkoła*).

 

Miejsce obrad - Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT),

ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. 

Przewidywana liczba uczestników - 130 (w każdy dzień Konferencji). Z uwagi na ograniczony limit miejsc o udziale Uczestnika

w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy zgłoszeniowej w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przed

upływem terminu.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w Konferencji wynosi 250.00 zł (za każdy dzień). Koszty opłaty konferencyjnej uwzględniają 23% podatek VAT.

W ramach powyżej kwoty przewidziane jest uczestnictwo, certyfikat, serwis kawowy, lunch oraz materiały pokonferencyjne

(przesłane po konferencji na indywidualny adres e-mail uczestnika konferencji).

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie dokładne, drukowanymi literami karty   zgłoszenia oraz dokonanie

opłaty w terminie do 30 września 2014 r. zgodnie z informacją podaną w poszczególnych kartach.

 

 

 

 
03.08.2014.
 

Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

oraz 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

Zaprasza na 

 

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

"Stany zagrożenia życia XXI w - nowe problemy, nowe wyzwania"

 

 
24.07.2014.
 

 

Pracownicy medyczni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie HIV/AIDS i narkomanii dla pracowników medycznych, w tym m.in. pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Proponujemy następujące terminy szkolenia:

8 – 11 września 2014
29 września – 2 października 2014
Opłata za szkolenie wynosi 280 zł
 
 

INFO:

http://reshumanae.org.pl/szkolenia/pracownicy-medyczni/

 
24.07.2014.
 

 XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Zarządzanie jakością opieki w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym 


Toruń 

23-25 września 2014


WIĘCEJ INFORMACJI: www.tdod.pl

ZGŁOSZENIA online do 31 sierpnia 2014 r. na stronie www.tdod.pl
 
 

 

 
24.07.2014.
 

 Program rozwojowy dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU CURASWISS 


REKRUTACJA 2014/2015


 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/OGLOSZENIE_2014.pdf

 
24.07.2014.
 

 KOMUNIKAT


II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Medycyna ratunkowa i służby ratownicze 

w sytuacjach zagrożenia życia


oraz


warsztaty szkoleniowe

Nowe techniki w ratownictwie medycznym


organizowanej przez

Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 

i Nauk Społecznych

w Białej Podlaskiej 

we współpracy 

z Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

w dniach 22-23 października 2014 roku
 
 

INFO:

 http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/komunikat_III.pdf 

 
24.07.2014.
 

 Warsztaty dydaktyczne 

„PLANOWANIE OPIEKI WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ICNP ®”


Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że Akredytowane przez ICN Centrum Badania 
i Rozwoju ICNP® organizuje warsztaty dydaktyczne dotyczące wdrożenia 
Klasyfikacji ICNP do dydaktyki i praktyki. 
Szkolenie skierowane jest do liderów, praktyków i dydaktyków. 
 
 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/ICNP_UM.pdf

 
16.07.2014.
 

 

IV. BELIAŃSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 


16-17 października 2014 
Sanatorium Tatranská Kotlina, n. o. Słowacja
 
 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/BDOIVinfoPLKrakow.pdf 

 
07.07.2014.
 

 

III SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII


I DIABETOLOGII DZICIĘCEJ W KRAKOWIE


SATELITARNA SESJA WARSZTATOWA DLA

PIELĘGNIAREK I DIETETYCZEK

26. września 2014 (piątek)

Hotel Holiday Inn Kraków City Center, ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków
 
 

INFO:

http://symposium.pl/index.php?a=konferencja&b=tekst&text_id=468&konf_id=61 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 37