Strona Główna arrow Konferencje, Szkolenia
Konferencje, Szkolenia
09.01.2015.
 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek 

i Położnych, pt. Zdarzenia niepożądane – jak rozmawiać z mediami? 

 

Warsztaty jednodniowe, w grupie 15 osobowej, odbędą się 3 lutego 2015 roku,

w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących 

w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie udziału do dnia 15 stycznia 2015 roku (karta zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty.

 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2015/Warsztaty_komunikat.pdf

 

 
18.12.2014.
 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskie Towarzystwo

Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry 

Polskie Towarzystw Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Częstochowie

Pielęgniarstwa ŚUM w Katowicach,

 

serdecznie zaprasza na


XIX Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki 


„Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”


Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

 

która odbędzie się w dniach

22-24 stycznia 2015 w Częstochowie na Jasnej Górze.Miejsce konferencji:

Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 Częstochowa


REJESTRACJA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE


http://www.hospicjum-konferencja.pl/2015/

 

Telefon do Biura Organizatora+48 666 281 777, +48 500 333 969

 

 
17.12.2014.
 

Szanowni Państwo,

Po raz dziewiętnasty mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na  

Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

na której spotykają się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i realizują na co dzień świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

 

INFO: 

http://www.hospicjum-konferencja.pl/2015/ 

 
16.12.2014.
 

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Planowana liczba uczestników szkoleń objętych wsparciem w ramach projektu wynosi łącznie 225 osób, z wyszczególnieniem na następujące szkolenia:

„Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznychn - 30 osób (2 x 15),

„Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” - 30 osób (2 x 15),

„Psychomotoryka empowermentu” (Motogeragogika) - 9 osób,

„Przeciwdziałanie skutkom stresu” - 30 osób (2 x 15),

„Profilaktyka wypalenia zawodowego” - 96 osób (8 x 12),

„Komunikacja i współpraca w zespole” (terapeutycznym) - 30 osób (2 x 15).

 

Terminy i szczegóły związane ze szkoleniami będą podawane w najbliższym czasie.

 

Informujemy, że nabór kandydatów na szkolenia nr 1, 2 i 3 został zakończony. Zapraszamy do składania zgłoszeń na szkolenia 4, 5 i 6.

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane drogą e-mailową na początku przyszłego tygodnia.

 

 

Informacji udziela:

W sprawach rekrutacji i kart uczestnictwa - Łukasz Sekunda, tel.: 501-698-853.

W sprawach merytorycznych projektu - Dorota Ciupińska, tel.: 696-228-162.

 

INFO:

http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/szkolenia/bezplatne-szkolenia-organizowa.html 

 
15.12.2014.
 

Szanowni Państwo, 

po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa naO

7 Międzynarodowa Konferencja Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTG

która już zgodnie z tradycją odbywa się w Zakopanem w dniach 22-24 stycznia 2015 roku. Tegoroczne spotkanie naukowe jest kontynuacją cyklicznych warsztatów i szkoleń dla lekarzy położników-ginekologów, pediatrów, położnych oraz studentów organizowanych przez Sekcję Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTG.

Zagadnienia prezentowane w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej będą koncentrować tym razem głównie na standardach diagnostyczno-terapeutycznych w zaburzeniach różnicowania płci, wybranych zaburzeniach endokrynologicznych, najczęstszych patologiach okresu przedpokwitaniowego oraz aspektach prawnych w ginekologii wieku rozwojowego.

Po raz pierwszy w czasie tegorocznej konferencji mamy zaszczyt gościć wybitnych  europejskich specjalistów ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, którzy podzielą się swoimi bogatymi doświadczeniami w dziedzinie ginekologii wieku rozwojowego.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja naukowa będzie owocna w edukacji profesjonalnego środowiska ginekologów w zakresie trudnej tematyki ginekologii dziecięcej, a pobyt w urokliwym miejscu umożliwi Państwu wypoczynek i miłe chwile wytchnienia.

 

INFO:

http://e-medycyna.pl/wydarzenia/run,7-miedzynarodowa-konferencja-ginekologii-dzieciecej-i-dziewczecej-ptg,epage,1,events,116.html 

 
01.12.2014.
 

Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia DAO

zaprasza na kurs  Akupunktury Brzucha

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 501 306 537

e-mail: itcm.krakow@gmail.com

Wiktoria Zwinczewska 
07.11.2014.
 

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Choroba próchnicowa i opieka stomatologiczna dzieci w wieku 0-5 lat” w ramach projektu Dzieciństwo bez próchnicy.

 

Szkolenie skierowane jest do osób o zawodach: Pielęgniarki i Położnej z województwa podkarpackiego.

 

Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i personelu medycznego.

 

Działania przewidziane dla personelu medycznego to SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAWODZIE: PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nt. choroby próchnicowej, profilaktyki i opieki stomatologicznej u dzieci od 0-5 lat.

 

Celem projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 0-5 lat. 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY! 

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEGO UDZIAŁU!

 

Materiały dla personelu medycznego: http://www.zebymalegodziecka.pl/abc_higieny/dla_personelu_medycznego/1/

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

 

ADRES DO WYSYŁKI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Funduszy Europejskich

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Z dopiskiem: „Dzieciństwo bez próchnicy”

Kontakt: rekrutacjasppw@umlub.pl

 

Strona projektu: www.zebymalegodziecka.pl

 

FORMULARZ:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/Formularz_dbp.pdf

 
15.10.2014.
 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy

do udziału w Jubileuszowej XV Ogólnopolskiej i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Pielęgniarka - dziecko - rodzina”, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 roku,

w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

 

Jubileuszowa Konferencja zostanie poświęcona szczególnie problemom dziecka i rodziny.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami,

refleksjami i wynikami badań naukowych. Proponowane tematy sesji:

·      Opieka nad matką i dzieckiem

·      Żywienie dzieci

·      Szczepienia ochronne

·      Dziecko z chorobą przewlekłą

·      Niepełnosprawność dzieci i młodzieży

·      Dziecko w sieci uzależnień

·      Przestępczość nieletnich

·      Krzywdzenie dzieci

·      Problemy dzieci i młodzieży w XXI wieku

·      Varia

 

Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów,

zarówno medycznych jak i niemedycznych. Zapraszamy pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy, psychologów, pedagogów,

socjologów, prawników, opiekunów społecznych, policjantów, duchownych, dziennikarzy, studentów!

Do zobaczenia w Ciechanowie!

 

dr n. hum. Bożena Ostrowska

Dziekan                                                                                                                                                                                            

Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                                         

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

 

KOMUNIMAT I

 
Karta biernego uczestnictwa
 
Karta czynnego uczestnictwa 

 


 
15.10.2014.
 

XVII edycja Colourse of Sepsis 2015

27-30.01.2015 Ostrawa, Czechy

W ramach Kongresu odbędzie się

 

II Podyplomowa Kursokonferencja dla Pielęgniarek Intensywnej

Opieki Medycznej 

 

w dniach 27-28 stycznia 2015

pod patronatem

Czeskiej Unii Pracowników Ochrony Zdrowia

Czeskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych

pod patronatem

 

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/Colourse_of_Sepsis_2015.pdf 


 
02.09.2014.
 

 

KONSEKWENCJE WPROWADZENIA NOWYCH USTAW W SEKTORZE SŁUŻBY ZDROWIA

Sejm przyjął 22 lipca 2014 r. ustawy składające się na tzw. pakiety kolejkowy i onkologiczny.

Kwestią strategiczną będącą skutkiem ustawy dla wszystkich podmiotów leczniczych jest istnienie na mapie potrzeb zdrowotnych.

Z ustawy wynikają bardzo istotne zmiany organizacyjne i prawne dla podmiotów leczniczych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących programu seminarium, ekspertów prowadzących poszczególne części prosimy o kontakt emaliowy rejestracja@hallmarkevents.pl lub telefoniczny 022 225 28 50. 
 
24.07.2014.
 

 Program rozwojowy dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU CURASWISS 


REKRUTACJA 2014/2015


 

INFO:

http://www.oipip.rzeszow.pl/upload/2014/OGLOSZENIE_2014.pdf

 
14.02.2014.
 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:
co zmieniło się w dokumentacji medycznej w 2014 roku: jakie zmiany należy wprowadzić "od już"?
jak krok po kroku opisywać zmiany w leczeniu i udokumentować stany nagłe?
jak powinna wyglądać prawidłowo wyrażona przez pacjenta "zgoda" oraz jakie załączniki koniecznie dołączyć do dokumentacji?
w jaki sposób uzupełniać dokumentację, jak ją prawidłowo przechowywać i komu można ją udostępniać i przekazywać?
jakie są newralgiczne punkty w prowadzeniu dokumentacji medycznej i jakie błędy najczęściej były popełniane w 2013 roku?
Zapraszamy na kolejną już edycję warsztatów przygotowanych specjalnie dla pielęgniarek i położnych.
 "Dokumentacja medyczna dla pielęgniarek i położnych"
Wszystko o zasadach, formularzach i zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 12