• 10 LIP 20

  Zaproszenie do udziału w badaniu klinicznym niekomercyjnym „Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19”

   

  Szanowna Pani, Szanowny Panie – Drogi Pracowniku, Studencie, Medyku!
  W obliczu panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej związanej
  z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 systemy opieki zdrowotnej wielu
  państw zostały wystawione na próbę. Należy zwrócić uwagę na niespotykaną dotąd skalę
  zagrożenia, z którym przyszło nam mierzyć się w codziennym życiu, ale i w pracy. Także
  naukowcy zajmujący się na co dzień epidemiologią, wirusologią, immunologią, ale również
  różnymi aspektami nauk klinicznych, stanęli w obliczu bezprecedensowego wyzwania.
  Przybywa nowych danych, spływają kolejne raporty i publikowane są badania
  dotyczące pandemii COVID19. Jedna z wysuniętych hipotez głosi, że w krajach
  nieprowadzących powszechnej profilaktyki gruźlicy (Włochy, Francja, Hiszpania,
  Niderlandy) odsetek ciężkiego przebiegu choroby jest większy niż w krajach od dawna
  stosujących powszechną profilaktykę (Japonia, Dania, Korea Płd.). Taką teorię potwierdzać
  może opisywane od wielu lat w literaturze medycznej występowanie niespecyficznych
  efektów immunologicznych szczepienia BCG. Zdecydowana większość naukowców
  składnia się jednak ku konieczności przeprowadzenia szerszych badań dla potwierdzenia lub
  zaprzeczenia tej teorii.
  Odpowiadając na powyższy postulat, na przełomie marca i kwietnia 2020 roku
  zarejestrowano w Niderlandach, USA, Egipcie i Australii pięć badań klinicznych wśród
  łącznie 6000 pracowników ochrony zdrowia, których celem jest określenie znaczenia
  szczepienia BCG w ochronie przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ewentualnego
  wpływu tego szczepienia na złagodzenie przebiegu choroby COVID-19. Z uwagi na to, że w
  Polsce szczepienia BCG były prowadzone powszechnie i obowiązkowo od lat 50-tych XX w.
  do roku 2006, a następnie zostały ograniczone do jednej dawki szczepionki podawanej w
  pierwszej dobie życia, celowym wydaje się zbadanie wpływu tej profilaktyki na
  zachorowania na COVID-19 w naszym kraju.
  Zapraszamy więc Panią (Pana) do udziału w ANONIMOWYM, DOBROWOLNYM,
  BEZPŁATNYM ( w badaniu mogą wziąć udział pracownicy ochrony zdrowia, w zawodzie
  lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik, elektroradiolog, fizjoterapeuta, dietetyk, salowa w
  grupie wiekowej > 25 lat ) badaniu klinicznym, które ma to wyjaśnić. Koordynatorem
  badania jest Uniwersytet Rzeszowski, a w skład konsorcjum naukowego wchodzą ponadto:

  Uniwersytet Rzeszowski
  Kolegium Nauk Medycznych

  al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
  tel.: +48 17 872 11 53
  e-mail: cm@ur.edu.pl
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Szpital św. Ludwika w Krakowie, Szpital im. S.
  Żeromskiego w Krakowie, Szpital Bielański w Warszawie i Szpital Praski w Warszawie.

  PRZEBIEG BADANIA:
  U każdego z Państwa planujemy wykonać próbę tuberkulinową RT23.

  Co ważne, u każdego oceniona będzie obecność we krwi przeciwciał IgG wirusa SARS-CoV-
  2 (ABY WYKLUCZYĆ ZAKAŻENIE) i poziom cytokin regulujących odporność typu

  komórkowego (ABY POZNAĆ STAN UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO). Osoby z ujemnym
  wynikiem próby tuberkulinowej zostaną losowo przydzielone do 2 grup: pierwsza otrzyma
  szczepionkę przeciwko gruźlicy (BCG), druga – placebo (nieaktywną substancję). Stan
  Państwa zdrowia, niezależnie od wyniku próby tuberkulinowej i wykonanego szczepienia,
  będzie dokładnie monitorowany telefonicznie przez 3 miesiące. W razie wystąpienia u Pani
  (Pana) objawów infekcji SARS-CoV-2, zostanie niezwłocznie wykonana BEZPŁATNA dalsza
  diagnostyka (wymaz z nosogardzieli oraz badanie serologiczne krwi). Po zakończeniu
  obserwacji każde z Państwa będzie miało ponownie pobraną krew, aby ocenić stężenie
  przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 oraz stan układu odpornościowego. Pacjenci, którzy
  otrzymają placebo, będą mieli możliwość zaszczepienia się szczepionką BCG, jeśli wyrażą
  taką wolę.
  Uczestnicząc w badaniu zyska Pani (Pan):

  WIEDZĘ
  o na temat swojego stanu uodpornienia przeciwko gruźlicy
  o na temat swojego stanu uodpornienia po ewentualnej przebytej już
  infekcji wirusem SARS-CoV-2

   BEZPIECZEŃSTWO
  o dostęp do bezpłatnej, szybkiej, priorytetowej diagnostyki
  immunologicznej i wirusologicznej
  o możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko gruźlicy
  zarejestrowaną stosowaną od wielu lat szczepionką
  o zweryfikowanym poziomie bezpieczeństwa.

  Na każdym etapie będzie miała Pani (Pan) możliwość kontaktu z zespołem
  badawczym. Podczas realizacji badania zostaną zachowane wszelkie niezbędne procedury
  bezpieczeństwa. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej.
  Proszę potraktować to zaproszenie jako troskę o Pani (Pana) zdrowie. Serdecznie
  zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla nas wszystkich projekcie.
  Kontakt : cm@ur.edu.pl tel.17 872 11 53

  dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR
  Krajowy Koordynator Badania