XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

21 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów odbył się XXXVII Okręgowy Sprawozdawczo-Budżetowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Delegaci wysłuchali m.in. sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych za okres od kwietnia 2023 r. do lutego 2024 r. Kulminacyjnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz uchwalenie budżetu na rok 2024.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.