Pliki do pobrania

Prawo wykonywania zawodu

Ważne !!!
„ zdjęcia do dokumentu prawo wykonywania zawodu powinny spełniać wymogi określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 671)”.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o stwierdzenie
prawa wykonywania zawodu

Arkusz zgłoszeniowy do rejestru (Aktualizacja danych osobowych)

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o skreślenie z rejestru

Wniosek o wydanie duplikatu prawa

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w Rzeszowie

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wykonywania zawodu

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Zapomogi , Dofinansowania

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej dla dziecka członka

Wniosek o przyznanie dofinansowania do okularów korygujących

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej w związku z przejściem na emeryturę

Wniosek o przyznanie dofinansowania do świadczeń z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii i psychoterapii Organizatorzy kształcenia podyplomowego

Wniosek o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wnioski dotyczące szkoleń

Wniosek – o skierowania na przeszkolenie, po 5 – cio letniej przerwie

Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Pielęgniarki i Położne w Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje

Inne

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.PL

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.PL dla studentów

Regulamin przyznawania i nadawania Odznaczenia za specjalne zasługi dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 – Kryteria wyboru

Załącznik Nr 2 – Karta zgłoszenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie osoby nominowanej

Patronat honorowy

Regulamin

Wniosek o patronat honorowy

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.