Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Aby podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo,  należy uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy na podstawie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument “Prawo wykonywania zawodu”.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:

1)  posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

2)  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;

3)  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;

4)  która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:

1)  posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

2)  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;

3)  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;

4)  która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, należy w biurze OIPiP złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu – załącznik nr 1

2) kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu, jeżeli dotyczy (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika OIPiP) – oryginał do wglądu;

3) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego (zaświadczenie lekarskie należy uzyskać we własnym zakresie, OIPiP nie wydaje skierowań, nie ma też określonego wzoru takiego zaświadczenia);

4) dwa zdjęcia o wymiarach 40×50 mm;

5) dokument tożsamości do wglądu.

Wszystkie potrzebne wnioski znajdziecie Państwo w zakładce PLIKI DO POBRANIA, można je też wypełnić na miejscu w biurze OIPiP.

 

Zagubienie, zniszczenie, zaginięcie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu

W przypadku utraty prawa wykonywania zawodu  właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje, na wniosek pielęgniarki albo położnej, duplikat utraconego dokumentu.

 

Wymiana starych zaświadczeń

Pielęgniarki i położne, które posiadają zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,  wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów (nie w formie granatowej książeczki) przez urzędy wojewódzkie lub ORPiP przed 03.11.1999, mogą złożyć wniosek o ich wymianę. Wniosek należy złożyć w okręgowej izbie, która to prawo wydała.

 

 

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.